Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,20%.7990
.Moja sprawa0,51%.20230
.Rejestr zmian37,98%.1494366
.Test0,00%.9
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.140
.Komisje Rady MiG0,02%.682
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,34%.13513
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.119
.Informacje ogólne0,30%.11725
.Mienie komunalne0,00%.166
.Budżet0,30%.11763
.Sprawozdania0,01%.367
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,31%.12244
.Wyszukiwarka0,06%.2409
.Schemat organizacyjny0,01%.494
.Referaty0,31%.12292
.Rejestry0,32%.12757
.Ewidencje0,28%.11077
.Przewodnicząca Rady0,27%.10675
.Ogłoszenia aktualne0,85%.33445
.Statut0,01%.246
.Oferty inwestycyjne0,01%.283
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.736
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,12%.4771
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.251
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.231
.Udzielenie informacji na wniosek0,27%.10428
.Oświadczenia majątkowe0,47%.18420
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,42%.16342
.Aktualne2,95%.116121
.Kontrole zewnętrzne0,36%.14040
.Kontrole wewnętrzne0,09%.3734
.System informacji o środowisku0,32%.12704
.Podatek rolny0,43%.17018
.Statystyka0,46%.17942
.USUŃ DOK0,08%.3103
.AAAAAAAA0,07%.2720
.Status prawny Gminy Prochowice0,33%.12944
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,24%.9266
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,24%.9392
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.140
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,23%.9006
.Konkursy ofert0,41%.16174
.Wykaz organizacji pozarządowych0,41%.16020
.Informacje ogólne0,27%.10656
.Jednostki pomocnicze0,49%.19259
.Archiwum0,34%.13472
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,12%.4542
.Opłaty za usługi cmentarne0,29%.11457
.Inne opłaty administracyjne0,04%.1463
.Podatek od posiadania psów0,27%.10679
.Przetarki aktualne1,78%.69974
.Przetargi zakończone0,28%.10900
.Burmistrz0,33%.12910
.Zastępca Burmistrza0,05%.2027
.Regulamin Organizacyjny0,09%.3426
.Schemat organizacyjny0,06%.2488
.Zarządzenia Burmistrza0,52%.20431
.Komisje Rady0,21%.8451
.Budżet0,02%.865
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,31%.12155
.Podatek od nieruchomości0,36%.14356
.Podatek od środków transportowych0,26%.10299
.Wzory formularzy podatkowych0,12%.4721
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,29%.11386
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,31%.12304
.Ochrona środowiska0,58%.23004
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,31%.12360
.Wzór umowy0,25%.9857
.Regulaminy0,41%.15999
.Informacje0,31%.12193
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,34%.13323
.Uchwały0,45%.17819
.Protokoły z sesji0,37%.14657
.Majatek0,27%.10565
.Zagospodarowanie przestrzenne0,10%.4071
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,14%.5523
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,25%.9784
.Wzór sprawozdania0,25%.9736
.Informacje ogólne7,00%.275434
.Projekty uchwał0,02%.794
.Wykazy zastosowanych ulg0,25%.10025
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,03%.1337
.Ogłoszenia0,67%.26304
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,03%.1231
.Strona główna0,08%.3182
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,33%.13062
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,28%.10847
.Podatek leśny0,25%.10025
.Wybory do Parlamentu0,32%.12467
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,03%.1032
.Sprawozdania finansowe0,32%.12673
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,03%.1201
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,06%.2511
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,06%.2474
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,07%.2640
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,06%.2461
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,04%.1554
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,05%.1777
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3921
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3919
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3914
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3914
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3914
.Archiwum0,04%.1466
.Archiwum0,04%.1466
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,03%.1346
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,03%.1346
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Oferty inwestycyjne0,00%.18
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1505
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1503
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1502
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1502
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1502
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1502
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1501
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1501
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1501
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1501
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1173
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1171
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1170
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1170
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1170
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1149
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1149
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1149
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1149
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.965
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.963
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.960
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.960
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.960
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.960
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.903
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.901
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 3934435