Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,19%.8266
.Moja sprawa0,49%.21058
.Rejestr zmian38,04%.1618610
.Test0,00%.9
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.140
.Komisje Rady MiG0,02%.682
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,33%.13959
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.119
.Informacje ogólne0,29%.12271
.Mienie komunalne0,00%.166
.Budżet0,29%.12143
.Sprawozdania0,01%.367
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,30%.12553
.Wyszukiwarka0,06%.2525
.Schemat organizacyjny0,01%.494
.Referaty0,30%.12672
.Rejestry0,31%.13157
.Ewidencje0,27%.11357
.Przewodnicząca Rady0,26%.11087
.Ogłoszenia aktualne0,79%.33794
.Statut0,01%.251
.Oferty inwestycyjne0,01%.286
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.738
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,12%.5282
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.253
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.233
.Udzielenie informacji na wniosek0,25%.10712
.Oświadczenia majątkowe0,44%.18894
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,39%.16756
.Aktualne2,74%.116641
.Kontrole zewnętrzne0,34%.14442
.Kontrole wewnętrzne0,09%.3869
.System informacji o środowisku0,31%.13161
.Podatek rolny0,41%.17524
.Statystyka0,45%.18933
.USUŃ DOK0,08%.3196
.AAAAAAAA0,07%.2832
.Status prawny Gminy Prochowice0,31%.13318
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,23%.9602
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,23%.9800
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.142
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,22%.9407
.Konkursy ofert0,38%.16176
.Wykaz organizacji pozarządowych0,39%.16422
.Informacje ogólne0,26%.11018
.Jednostki pomocnicze0,47%.20184
.Archiwum0,33%.13973
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,11%.4703
.Opłaty za usługi cmentarne0,28%.12013
.Inne opłaty administracyjne0,03%.1466
.Podatek od posiadania psów0,26%.11144
.Przetarki aktualne1,66%.70698
.Przetargi zakończone0,27%.11286
.Burmistrz0,31%.13241
.Zastępca Burmistrza0,05%.2027
.Regulamin Organizacyjny0,08%.3428
.Schemat organizacyjny0,06%.2603
.Zarządzenia Burmistrza0,49%.20937
.Komisje Rady0,20%.8570
.Budżet0,02%.865
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,30%.12703
.Podatek od nieruchomości0,35%.14902
.Podatek od środków transportowych0,25%.10656
.Wzory formularzy podatkowych0,11%.4801
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,27%.11691
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,30%.12744
.Ochrona środowiska0,55%.23605
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,30%.12650
.Wzór umowy0,23%.9859
.Regulaminy0,38%.16286
.Informacje0,29%.12526
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,31%.13326
.Uchwały0,43%.18424
.Protokoły z sesji0,35%.14977
.Majatek0,26%.10888
.Zagospodarowanie przestrzenne0,10%.4071
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,13%.5525
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,23%.9786
.Wzór sprawozdania0,23%.9736
.Informacje ogólne6,64%.282290
.Projekty uchwał0,02%.794
.Wykazy zastosowanych ulg0,24%.10365
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,03%.1339
.Ogłoszenia0,63%.26642
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,03%.1231
.Strona główna0,08%.3406
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,33%.13963
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,27%.11419
.Podatek leśny0,24%.10352
.Wybory do Parlamentu0,30%.12775
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,02%.1032
.Sprawozdania finansowe0,31%.13016
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,03%.1201
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,06%.2511
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,06%.2474
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,06%.2640
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,06%.2461
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,04%.1554
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,04%.1777
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.4214
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.4212
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.4207
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.4207
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.4207
.Archiwum0,04%.1598
.Archiwum0,04%.1598
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,04%.1747
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,04%.1747
.Oferty inwestycyjne0,00%.23
.Oferty inwestycyjne0,00%.21
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1957
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1955
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1954
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1954
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1954
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1954
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1953
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1953
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1953
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,05%.1953
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1610
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1608
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1607
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1607
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1607
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1586
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1586
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1586
.Wybory do samorządu terytorialnego0,04%.1586
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1402
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1400
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1397
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1397
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1397
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1397
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1340
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1338
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 4254473