Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,21%.7836
.Moja sprawa0,52%.19738
.Rejestr zmian38,23%.1452008
.Test0,00%.9
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.140
.Komisje Rady MiG0,02%.682
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,35%.13232
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.119
.Informacje ogólne0,30%.11495
.Mienie komunalne0,00%.166
.Budżet0,30%.11531
.Sprawozdania0,01%.367
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,32%.12108
.Wyszukiwarka0,06%.2393
.Schemat organizacyjny0,01%.494
.Referaty0,32%.12062
.Rejestry0,33%.12519
.Ewidencje0,29%.10948
.Przewodnicząca Rady0,28%.10466
.Ogłoszenia aktualne0,87%.33216
.Statut0,01%.246
.Oferty inwestycyjne0,01%.283
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.736
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,12%.4525
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.251
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.231
.Udzielenie informacji na wniosek0,27%.10293
.Oświadczenia majątkowe0,47%.18015
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,43%.16162
.Aktualne3,05%.115885
.Kontrole zewnętrzne0,37%.13895
.Kontrole wewnętrzne0,10%.3639
.System informacji o środowisku0,33%.12433
.Podatek rolny0,44%.16696
.Statystyka0,46%.17379
.USUŃ DOK0,08%.3011
.AAAAAAAA0,07%.2630
.Status prawny Gminy Prochowice0,33%.12718
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,24%.9071
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,24%.9190
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.140
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,23%.8823
.Konkursy ofert0,43%.16174
.Wykaz organizacji pozarządowych0,42%.15890
.Informacje ogólne0,28%.10460
.Jednostki pomocnicze0,50%.18887
.Archiwum0,35%.13201
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,12%.4379
.Opłaty za usługi cmentarne0,29%.11190
.Inne opłaty administracyjne0,04%.1463
.Podatek od posiadania psów0,27%.10443
.Przetarki aktualne1,83%.69472
.Przetargi zakończone0,28%.10641
.Burmistrz0,33%.12666
.Zastępca Burmistrza0,05%.2027
.Regulamin Organizacyjny0,09%.3426
.Schemat organizacyjny0,06%.2404
.Zarządzenia Burmistrza0,53%.20139
.Komisje Rady0,22%.8366
.Budżet0,02%.865
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,31%.11846
.Podatek od nieruchomości0,36%.13848
.Podatek od środków transportowych0,26%.10044
.Wzory formularzy podatkowych0,12%.4638
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,30%.11247
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,32%.12068
.Ochrona środowiska0,60%.22727
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,32%.12223
.Wzór umowy0,26%.9857
.Regulaminy0,42%.15852
.Informacje0,32%.12050
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,35%.13323
.Uchwały0,46%.17577
.Protokoły z sesji0,38%.14440
.Majatek0,27%.10345
.Zagospodarowanie przestrzenne0,11%.4071
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,15%.5523
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,26%.9784
.Wzór sprawozdania0,26%.9736
.Informacje ogólne7,21%.273797
.Projekty uchwał0,02%.794
.Wykazy zastosowanych ulg0,26%.9826
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,04%.1337
.Ogłoszenia0,69%.26060
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,03%.1231
.Strona główna0,08%.3092
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,33%.12711
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,28%.10604
.Podatek leśny0,26%.9827
.Wybory do Parlamentu0,32%.12334
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,03%.1032
.Sprawozdania finansowe0,33%.12443
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,03%.1201
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,07%.2511
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,07%.2474
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,07%.2640
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,06%.2461
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,04%.1554
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,05%.1777
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3785
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3783
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3778
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3778
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3778
.Archiwum0,03%.1251
.Archiwum0,03%.1251
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,03%.1163
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,03%.1163
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Oferty inwestycyjne0,00%.18
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1282
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1280
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1279
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1279
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1279
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1279
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1278
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1278
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1278
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,03%.1278
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.905
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.903
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.902
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.902
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.902
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.881
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.881
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.881
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.881
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.697
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.695
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.692
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.692
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.692
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.692
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.635
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.633
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 3797838