Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,20%.7939
.Moja sprawa0,52%.20062
.Rejestr zmian38,09%.1479663
.Test0,00%.9
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.140
.Komisje Rady MiG0,02%.682
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,34%.13401
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.119
.Informacje ogólne0,30%.11641
.Mienie komunalne0,00%.166
.Budżet0,30%.11683
.Sprawozdania0,01%.367
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,31%.12182
.Wyszukiwarka0,06%.2403
.Schemat organizacyjny0,01%.494
.Referaty0,31%.12215
.Rejestry0,33%.12666
.Ewidencje0,28%.11013
.Przewodnicząca Rady0,27%.10602
.Ogłoszenia aktualne0,86%.33348
.Statut0,01%.246
.Oferty inwestycyjne0,01%.283
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.736
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,12%.4685
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.251
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.231
.Udzielenie informacji na wniosek0,27%.10362
.Oświadczenia majątkowe0,47%.18270
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,42%.16257
.Aktualne2,99%.116035
.Kontrole zewnętrzne0,36%.13971
.Kontrole wewnętrzne0,10%.3704
.System informacji o środowisku0,32%.12602
.Podatek rolny0,44%.16909
.Statystyka0,46%.17738
.USUŃ DOK0,08%.3073
.AAAAAAAA0,07%.2692
.Status prawny Gminy Prochowice0,33%.12865
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,24%.9197
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,24%.9321
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.140
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,23%.8934
.Konkursy ofert0,42%.16174
.Wykaz organizacji pozarządowych0,41%.15959
.Informacje ogólne0,27%.10578
.Jednostki pomocnicze0,49%.19123
.Archiwum0,34%.13374
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,12%.4486
.Opłaty za usługi cmentarne0,29%.11362
.Inne opłaty administracyjne0,04%.1463
.Podatek od posiadania psów0,27%.10599
.Przetarki aktualne1,80%.69813
.Przetargi zakończone0,28%.10808
.Burmistrz0,33%.12829
.Zastępca Burmistrza0,05%.2027
.Regulamin Organizacyjny0,09%.3426
.Schemat organizacyjny0,06%.2461
.Zarządzenia Burmistrza0,52%.20324
.Komisje Rady0,22%.8426
.Budżet0,02%.865
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,31%.12055
.Podatek od nieruchomości0,37%.14220
.Podatek od środków transportowych0,26%.10214
.Wzory formularzy podatkowych0,12%.4696
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,29%.11320
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,31%.12209
.Ochrona środowiska0,59%.22912
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,32%.12295
.Wzór umowy0,25%.9857
.Regulaminy0,41%.15927
.Informacje0,31%.12127
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,34%.13323
.Uchwały0,46%.17734
.Protokoły z sesji0,38%.14575
.Majatek0,27%.10482
.Zagospodarowanie przestrzenne0,10%.4071
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,14%.5523
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,25%.9784
.Wzór sprawozdania0,25%.9736
.Informacje ogólne7,08%.274935
.Projekty uchwał0,02%.794
.Wykazy zastosowanych ulg0,26%.9951
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,03%.1337
.Ogłoszenia0,67%.26218
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,03%.1231
.Strona główna0,08%.3150
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,33%.12944
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,28%.10754
.Podatek leśny0,26%.9957
.Wybory do Parlamentu0,32%.12402
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,03%.1032
.Sprawozdania finansowe0,32%.12584
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,03%.1201
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,06%.2511
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,06%.2474
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,07%.2640
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,06%.2461
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,04%.1554
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,05%.1777
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3856
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3854
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3849
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3849
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3849
.Archiwum0,04%.1413
.Archiwum0,04%.1413
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,03%.1274
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,03%.1274
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Oferty inwestycyjne0,00%.18
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1426
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1424
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1423
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1423
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1423
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1423
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1422
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1422
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1422
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1422
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1074
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1072
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1071
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1071
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1071
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1050
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1050
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1050
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.1050
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.866
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.864
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.861
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.861
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.861
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.861
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.804
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.802
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 3884373