Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,21%.7873
.Moja sprawa0,52%.19882
.Rejestr zmian38,19%.1464798
.Test0,00%.9
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.140
.Komisje Rady MiG0,02%.682
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,35%.13314
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.119
.Informacje ogólne0,30%.11559
.Mienie komunalne0,00%.166
.Budżet0,30%.11600
.Sprawozdania0,01%.367
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,32%.12133
.Wyszukiwarka0,06%.2397
.Schemat organizacyjny0,01%.494
.Referaty0,32%.12130
.Rejestry0,33%.12561
.Ewidencje0,29%.10966
.Przewodnicząca Rady0,27%.10529
.Ogłoszenia aktualne0,87%.33259
.Statut0,01%.246
.Oferty inwestycyjne0,01%.283
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.736
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,12%.4585
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.251
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.231
.Udzielenie informacji na wniosek0,27%.10317
.Oświadczenia majątkowe0,47%.18101
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,42%.16201
.Aktualne3,02%.115952
.Kontrole zewnętrzne0,36%.13926
.Kontrole wewnętrzne0,10%.3671
.System informacji o środowisku0,33%.12504
.Podatek rolny0,44%.16802
.Statystyka0,46%.17540
.USUŃ DOK0,08%.3043
.AAAAAAAA0,07%.2659
.Status prawny Gminy Prochowice0,33%.12786
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,24%.9129
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,24%.9247
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.140
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,23%.8866
.Konkursy ofert0,42%.16174
.Wykaz organizacji pozarządowych0,41%.15912
.Informacje ogólne0,27%.10507
.Jednostki pomocnicze0,50%.18988
.Archiwum0,35%.13274
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,12%.4435
.Opłaty za usługi cmentarne0,29%.11267
.Inne opłaty administracyjne0,04%.1463
.Podatek od posiadania psów0,27%.10515
.Przetarki aktualne1,81%.69605
.Przetargi zakończone0,28%.10718
.Burmistrz0,33%.12739
.Zastępca Burmistrza0,05%.2027
.Regulamin Organizacyjny0,09%.3426
.Schemat organizacyjny0,06%.2432
.Zarządzenia Burmistrza0,53%.20220
.Komisje Rady0,22%.8395
.Budżet0,02%.865
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,31%.11920
.Podatek od nieruchomości0,36%.13995
.Podatek od środków transportowych0,26%.10122
.Wzory formularzy podatkowych0,12%.4667
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,29%.11270
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,32%.12129
.Ochrona środowiska0,59%.22804
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,32%.12244
.Wzór umowy0,26%.9857
.Regulaminy0,41%.15876
.Informacje0,31%.12078
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,35%.13323
.Uchwały0,46%.17653
.Protokoły z sesji0,38%.14510
.Majatek0,27%.10398
.Zagospodarowanie przestrzenne0,11%.4071
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,14%.5523
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,26%.9784
.Wzór sprawozdania0,25%.9736
.Informacje ogólne7,15%.274270
.Projekty uchwał0,02%.794
.Wykazy zastosowanych ulg0,26%.9877
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,03%.1337
.Ogłoszenia0,68%.26132
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,03%.1231
.Strona główna0,08%.3122
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,33%.12769
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,28%.10661
.Podatek leśny0,26%.9882
.Wybory do Parlamentu0,32%.12356
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,03%.1032
.Sprawozdania finansowe0,33%.12512
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,03%.1201
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,07%.2511
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,06%.2474
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,07%.2640
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,06%.2461
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,04%.1554
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,05%.1777
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3806
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3804
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3799
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3799
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3799
.Archiwum0,03%.1318
.Archiwum0,03%.1318
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,03%.1206
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,03%.1206
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Oferty inwestycyjne0,00%.18
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1350
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1348
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1347
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1347
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1347
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1347
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1346
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1346
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1346
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,04%.1346
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.983
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.981
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.980
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.980
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.980
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.959
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.959
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.959
.Wybory do samorządu terytorialnego0,03%.959
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.775
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.773
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.770
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.770
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.770
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.770
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.713
.Wybory do samorządu terytorialnego0,02%.711
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 3835450