Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenia i Zawiadomienia Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

21.12.2018

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informująca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

06.12.2018

Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do do konsultacji społecznych projektu „Program ochrony środowiska dla Gminy Prochowice na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”

-Projekt POŚ

30.10.2018

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Siegwerk Prochowice Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

26.10.2018

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

15.10.2018

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego informujące o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonych w Kawicach – działki nr 303/3, 313/1, 314/1 i 242/1 na rzecz spadkobierców

04.10.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działkach nr 227/1 i 227/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

04.10.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

28.09.2018

Obwieszczenie informujące o podjęciu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez tlenową stabilizację odpadów biodegradowalnych” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice).

12.09.2018

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie informującą o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

31.08.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44” (działka nr 312/4 w obrębie 4 m. Prochowice).

20.08.2018

Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu do tuczu brojlera kurzego” (działki nr 11/2 i 102 w obrębie Gromadzyń oraz działka nr 13/3 w obrębie Mierzowice, gm. Prochowice).

08.08.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez tlenową stabilizację odpadów biodegradowalnych” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice).

30.07.2018

Obwieszczenie Starosty Legnickiego informujące o wydaniu na rzecz Recult Sp. z o.o. Sp. k. zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach

18.07.2018

Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (działki nr 43/9 i 103 w obrębie Gromadzyń, gm. Prochowice).

09.07.2018

Obwieszczenie informujące o uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnienia oraz zebranym całym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez tlenową stabilizację odpadów biodegradowalnych” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice)”.

05.07.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

05.07.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działkach nr 227/1 i 227/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

28.06.2018

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – staw rybny w Rogowie Legnickim

12.06.2018

Obwieszczenie informujące o uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnienia oraz zebranym całym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu do tuczu brojlera kurzego” (działki nr 11/2 i 102 w obrębie Gromadzyń oraz działka nr 13/3 w obrębie Mierzowice, gm. Prochowice).

04.06.2018

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego – ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prochowice oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 302/1 i 307/1 w Kawicach

29.05.2018

Zawiadomienie - Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach” (działka nr 78/2 w obrębie 4 m. Prochowice).

28.05.2018

Ogłoszenie Powiatu Legnickiego – uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego

18.05.2018

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez tlenową stabilizację odpadów biodegradowalnych” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice).

07.05.2018

Obwieszczenie informujące o uzyskaniu niezbędnych opinii oraz zebranym całym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach” (działka nr 78/2 w obrębie 4 m. Prochowice).

30.04.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44” (działka nr 312/4 w obrębie 4 m. Prochowice).

10.04.2018

Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach” (działka nr 78/2 w obrębie 4 m. Prochowice)

03.04.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez tlenową stabilizację odpadów biodegradowalnych” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice).

29.03.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach” (działka nr 78/2 w obrębie 4 m. Prochowice).

05.03.2018

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”(działki nr 43/9 i 103 w obrębie Gromadzyń, gm. Prochowice).

13.02.2018

Zawiadomienie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do mielenia tworzyw sztucznych oraz ustalenie dodatkowych miejsc do magazynowania odpadów w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10” (działki nr 49/7 i 49/6 w obrębie 1 m. Prochowice).

09.02.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach” (działka nr 78/2 w obrębie 4 m. Prochowice).

07.02.2018

Obwieszczenie informujące o uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz zebranym całym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu do tuczu brojlera kurzego” (działki nr 11/2 i 102 w obrębie Gromadzyń oraz działka nr 13/3 w obrębie Mierzowice, gm. Prochowice).

08.01.2018

Obwieszczenie Powiatu Legnickiego

27.12.2017

Obwieszczenie informujące o uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz zebranym całym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44” (działka nr 312/4 w obrębie 4 m. Prochowice).

18.12.2017

Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do mielenia tworzyw sztucznych oraz ustalenie dodatkowych miejsc do magazynowania odpadów w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10” (działki nr 49/7 i 49/6 w obrębie 1 m. Prochowice).

13.12.2017

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu do tuczu brojlera kurzego” (działki nr 11/2 i 102 w obrębie Gromadzyń oraz działka nr 13/3 w obrębie Mierzowice, gm. Prochowice).

13.12.2017

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu do tuczu brojlera kurzego” (działki nr 11/2 i 102 w obrębie Gromadzyń oraz działka nr 13/3 w obrębie Mierzowice, gm. Prochowice).

08.12.2017

Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez sprawdzenie, sortowanie, wymianę, przesiewanie, rozdrabnianie i mieszanie odpadów w celu poddania ich odzyskowi jako mieszanki popiołowo-żużlowej lub modyfikowanego suchego betonu popiołowego bądź mieszaniny agro-pelletowej” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice).

08.12.2017

Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez tlenową stabilizację odpadów biodegradowalnych” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice).

20.11.2017

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (działki nr 43/9 i 103 w obrębie Gromadzyń, gm. Prochowice).

20.11.2017

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (działki nr 43/9 i 103 w obrębie Gromadzyń, gm. Prochowice).

06.11.2017

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44” (działka nr 312/4 w obrębie 4 m. Prochowice)

06.11.2017

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44” (działka nr 312/4 w obrębie 4 m. Prochowice)

03.11.2017

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do mielenia tworzyw sztucznych oraz ustalenie dodatkowych miejsc do magazynowania odpadów w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10” (działki nr 49/7 i 49/6 w obrębie 1 m. Prochowice).

10.10.2017

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

11.08.2017

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy indyków w Golance Dolnej” (działka nr 633 w obrębie Golanka Dolna, gm. Prochowice).

17.07.2017

Obwieszczenie informujące o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa hodowli brojlerów kurzych na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

10.07.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa instalacji do mielenia tworzyw sztucznych oraz ustalenie dodatkowych miejsc do magazynowania odpadów w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10” (działki nr 49/7 i 49/6 w obrębie 1 m. Prochowice).

07.07.2017

Obwieszczenie informujące o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy tj. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działkach nr 227/1 i 227/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”

31.05.2017

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobudowa placu składowego o nawierzchni betonowej F=1345 m2 na terenie biogazowni Szczedrzykowice 0,999 MWee w Szczedrzykowicach” (działka nr 263/79 w obrębie Szczedrzykowice, gm. Prochowice).

12.04.2017

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji do konwersji energetycznej odpadów tworzyw sztucznych w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10” (działki nr 49/7 i 49/6 obręb 1 m. Prochowice).

07.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez sprawdzenie, sortowanie, wymianę, przesiewanie, rozdrabnianie i mieszanie odpadów w celu poddania ich odzyskowi jako mieszanki popiołowo-żużlowej lub modyfikowanego suchego betonu popiołowego bądź mieszaniny agro-pelletowej” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice).

07.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez tlenową stabilizację odpadów biodegradowalnych” (działki nr 47/5 i 47/8 w obrębie 1 m. Prochowice).

05.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu do tuczu brojlera kurzego” (działki nr 11/2 i 102 w obrębie Gromadzyń oraz działka nr 13/3 w obrębie Mierzowice, gm. Prochowice).

16.03.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (działki nr 43/9 i 103 w obrębie Gromadzyń, gm. Prochowice).

10.03.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44” (działka nr 312/4 w obrębie 4 m. Prochowice).

10.03.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy indyków w Golance Dolnej” (działka nr 633 w obrębie Golanka Dolna, gm. Prochowice).

20.02.2017

Zawiadomienie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

20.01.2017

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

21.12.2016

Zawiadomienie informujące o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 2 kwietnia 2012 r. znak GNiR.6220.2.14.2011.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,998 MW” (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

10.11.2016

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działkach nr 227/1 i 227/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

10.11.2016

Zawiadomienie – Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

04.11.2016

Zawiadomienie informujące o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Dobudowa instalacji biologicznego oczyszczania biogazu z biogazowni i separacji membranowej na czysty biometan i CO2 przeznaczony do produkcji ciekłego CO2 i suchego lodu na terenie biogazowni Szczedrzykowice 0,999 MWee” (działka nr 263/79 w obrębie Szczedrzykowice, gm. Prochowice).

25.10.2016

Zawiadomienie informujące o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ~ 8 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w tym: zestaw przetwornic, zintegrowane złącze kontrolno-pomiarowe, wewnętrzne linie kablowe służące do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji” (działki nr 88, 89 i 90 w obrębie 4 m. Prochowice).

24.10.2016

Zawiadomienie informujące o podjęciu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04 lutego 2016 r. znak GNiR.6220.3.8.2015 zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach” (działki nr 190, 198, 383/205 obręb 4 m. Prochowice; działki nr 120, 121, 122, 123, 124/3, 124/4, 124/14, 124/15, 491, 498, 511/2, 516, 629/1, 631/1, 631/2, 631/5, 631/11, 631/12, 631/14, 192, 193/5, 195 , 196/2, 200, 201/2, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/12, 205/1, 205/2, 206/1, 207, 209/1, 211, 212/1, 212/2, 214/1, 214/2, 215, 216/1, 216/2, 218, 219, 220, 221, 222, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2, 229, 230/2, 231/2, 232/2, 233, 238, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 242/2, 242/3, 242/4, 243, 244, 245/2, 250/2, 250/3, 251, 252/1, 252/5, 252/7, 255/1, 256, 257, 258/2, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 259/2, 259/5, 259/7, 260, 261/1, 262/1, 263, 265/1, 265/4, 265/6, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/2, 289, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 293/5, 293/6, 296, 297, 298, 299/2, 300/1, 300/2, 301, 303, 304/1, 305, 306, 309/4, 321/1, 322/3, 322/6, 323, 324/1, 325/1, 325/2, 326, 327, 329/1, 330, 331/2, 333/2, 334/1, 335, 336/1, 336/2, 339/2, 340/1, 340/3, 517/1, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 547, 548, 549, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 586, 587, 601, 606, 657/1, 657/3, 210, 217, 582, 450/3, 602, 632/3, 632/2, 632/4, 632/6 obręb Golanka Dolna, gm. Prochowice; działki nr 2/4, 9 obręb Golanka Górna, gm. Kunice).

27.09.2016

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 2 kwietnia 2012r. znak GNiR.6220.2.14.2011.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,998 MW” (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

14.09.2016

Zawiadomienie o uzyskaniu niezbędnych do wydania decyzji opinii i zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobudowa instalacji biologicznego oczyszczania biogazu z biogazowni i separacji membranowej na czysty biometan i CO2 przeznaczony do produkcji ciekłego CO2 suchego lodu na terenie biogazowni Szczedrzykowice 0,999 MWee” (działka nr 263/79 w obrębie Szczedrzykowice, gm. Prochowice).

12.09.2016

Zawiadomienie informujące o uzyskaniu niezbędnych do wydania decyzji opinii i zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 4 lutego 2016 r. znak GNiR.6220.3.8.2015 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach” (działki nr 190, 198, 383/205 obręb 4 m. Prochowice; działki nr 120, 121, 122, 123, 124/3, 124/4, 124/14, 124/15, 491, 498, 511/2, 516, 629/1, 631/1, 631/2, 631/5, 631/11, 631/12, 631/14, 192, 193/5, 195 , 196/2, 200, 201/2, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/12, 205/1, 205/2, 206/1, 207, 209/1, 211, 212/1, 212/2, 214/1, 214/2, 215, 216/1, 216/2, 218, 219, 220, 221, 222, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2, 229, 230/2, 231/2, 232/2, 233, 238, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 242/2, 242/3, 242/4, 243, 244, 245/2, 250/2, 250/3, 251, 252/1, 252/5, 252/7, 255/1, 256, 257, 258/2, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 259/2, 259/5, 259/7, 260, 261/1, 262/1, 263, 265/1, 265/4, 265/6, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/2, 289, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 293/5, 293/6, 296, 297, 298, 299/2, 300/1, 300/2, 301, 303, 304/1, 305, 306, 309/4, 321/1, 322/3, 322/6, 323, 324/1, 325/1, 325/2, 326, 327, 329/1, 330, 331/2, 333/2, 334/1, 335, 336/1, 336/2, 339/2, 340/1, 340/3, 517/1, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 547, 548, 549, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 586, 587, 601, 606, 657/1, 657/3, 210, 217, 582, 450/3, 602, 632/3, 632/2, 632/4, 632/6 obręb Golanka Dolna, gm. Prochowice; działki nr 2/4, 9 obręb Golanka Górna, gm. Kunice).

09.09.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

09.09.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hodowli brojlerów kurzych na działkach nr 227/1 i 227/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”.

16.08.2016

Zawiadomienie o uzyskaniu niezbędnych do wydania decyzji opinii i zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ~ 8 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w tym: zestaw przetwornic, zintegrowane złącze kontrolno-pomiarowe, wewnętrzne linie kablowe służące do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji” (działki nr 88, 89 i 90 w obrębie 4 m. Prochowice)

12.08.2016

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 4 lutego 2016 r. znak GNIR.6220.3.8.2015 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach” (działki nr 190, 198, 383/205 obręb 4 m. Prochowice; działki nr 120, 121, 122, 123, 124/3, 124/4, 124/14, 124/15, 491, 498, 511/2, 516, 629/1, 631/1, 631/2, 631/5, 631/11, 631/12, 631/14, 192, 193/5, 195 , 196/2, 200, 201/2, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/12, 205/1, 205/2, 206/1, 207, 209/1, 211, 212/1, 212/2, 214/1, 214/2, 215, 216/1, 216/2, 218, 219, 220, 221, 222, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2, 229, 230/2, 231/2, 232/2, 233, 238, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 242/2, 242/3, 242/4, 243, 244, 245/2, 250/2, 250/3, 251, 252/1, 252/5, 252/7, 255/1, 256, 257, 258/2, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 259/2, 259/5, 259/7, 260, 261/1, 262/1, 263, 265/1, 265/4, 265/6, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/2, 289, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 293/5, 293/6, 296, 297, 298, 299/2, 300/1, 300/2, 301, 303, 304/1, 305, 306, 309/4, 321/1, 322/3, 322/6, 323, 324/1, 325/1, 325/2, 326, 327, 329/1, 330, 331/2, 333/2, 334/1, 335, 336/1, 336/2, 339/2, 340/1, 340/3, 517/1, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 547, 548, 549, 552,554,555, 556, 557, 559, 560, 586, 587, 601, 606, 657/1, 657/3, 210, 217, 582, 450/3, 602, 632/3, 632/2, 632/4, 632/6 obręb Golanka Dolna, gm. Prochowice; działki nr 2/4, 9 obręb Golanka Górna, gm. Kunice).

08.08.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Dobudowa instalacji biologicznego oczyszczania biogazu z biogazowni i separacji membranowej na czysty biometan i CO2 przeznaczony do produkcji ciekłego CO2 i suchego lodu na terenie biogazowni Szczedrzykowice 0,999 MWee” (działka nr 263/79 w obrębie Szczedrzykowice, gm. Prochowice)

18.07.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ~ 8 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w tym: zestaw przetwornic, zintegrowane złącze kontrolno-pomiarowe, wewnętrzne linie kablowe służące do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji” (działki nr 88, 89 i 90 w obrębie 4 m. Prochowice).

12.07.2016

Zawiadomienie – Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobudowa instalacji biologicznego oczyszczania biogazu z biogazowni i separacji membranowej na czysty biometan i CO2 przeznaczony do produkcji ciekłego CO2 i suchego lodu na terenie biogazowni Szczedrzykowice 0,999 MWee” (działka nr 263/79 w obrębie Szczedrzykowice, gm. Prochowice).

12.07.2016

Zawiadomienie – Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach” (działki nr 190, 198, 383/205 obręb 4 m. Prochowice; działki nr 120, 121, 122, 123, 124/3, 124/4, 124/14, 124/15, 491, 498, 511/2, 516, 629/1, 631/1, 631/2, 631/5, 631/11, 631/12, 631/14, 192, 193/5, 195 , 196/2, 200, 201/2, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/12, 205/1, 205/2, 206/1, 207, 209/1, 211, 212/1, 212/2, 214/1, 214/2, 215, 216/1, 216/2, 218, 219, 220, 221, 222, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2, 229, 230/2, 231/2, 232/2, 233, 238, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 242/2, 242/3, 242/4, 243, 244, 245/2, 250/2, 250/3, 251, 252/1, 252/5, 252/7, 255/1, 256, 257, 258/2, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 259/2, 259/5, 259/7, 260, 261/1, 262/1, 263, 265/1, 265/4, 265/6, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/2, 289, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 293/5, 293/6, 296, 297, 298, 299/2, 300/1, 300/2, 301, 303, 304/1, 305, 306, 309/4, 321/1, 322/3, 322/6, 323, 324/1, 325/1, 325/2, 326, 327, 329/1, 330, 331/2, 333/2, 334/1, 335, 336/1, 336/2, 339/2, 340/1, 340/3, 517/1, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 547, 548, 549, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 586, 587, 601, 606, 657/1, 657/3, 210, 217, 582, 450/3, 602, 632/3, 632/2, 632/4, 632/6 obręb Golanka Dolna, gm. Prochowice; działki nr 2/4, 9 obręb Golanka Górna, gm. Kunice).

21.06.2016

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinii znak WOOŚ.4240.358.2016.AMK.2 (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ~ 8 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w tym: zestaw przetwornic, zintegrowane złącze kontrolno-pomiarowe, wewnętrzne linie kablowe służące do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji” (działki nr 88, 89 i 90 w obrębie 4 m. Prochowice).

21.06.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji do konwersji energetycznej odpadów tworzyw sztucznych w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10” (działki nr 49/7 i 49/6 obręb 1 m. Prochowice) do czasu przedłożenia przez inwestora DOM RECYKLINGU Sp. z o.o., ul. Kościuszki 10, 59 – 230 Prochowice raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. (działka nr 263/79 w obrębie Szczedrzykowice, gm. Prochowice).

10.06.2016

Zawiadomienie – Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Dobudowa instalacji biologicznego oczyszczania biogazu z biogazowni i separacji membranowej na czysty biometan i CO2 przeznaczony do produkcji ciekłego CO2 i suchego lodu na terenie biogazowni Szczedrzykowice 0,999 MWee” (działka nr 263/79 w obrębie Szczedrzykowice, gm. Prochowice).

25.05.2016

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 04 lutego 2016 r. znak GNiR.6220.3.8.2015 środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach” (działki nr 190, 198, 383/205 obręb 4 m. Prochowice; działki nr 120, 121, 122, 123, 124/3, 124/4, 124/14, 124/15, 491, 498, 511/2, 516, 629/1, 631/1, 631/2, 631/5, 631/11, 631/12, 631/14, 192, 193/5, 195 , 196/2, 200, 201/2, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/12, 205/1, 205/2, 206/1, 207, 209/1, 211, 212/1, 212/2, 214/1, 214/2, 215, 216/1, 216/2, 218, 219, 220, 221, 222, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2, 229, 230/2, 231/2, 232/2, 233, 238, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 242/2, 242/3, 242/4, 243, 244, 245/2, 250/2, 250/3, 251, 252/1, 252/5, 252/7, 255/1, 256, 257, 258/2, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 259/2, 259/5, 259/7, 260, 261/1, 262/1, 263, 265/1, 265/4, 265/6, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/2, 289, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 293/5, 293/6, 296, 297, 298, 299/2, 300/1, 300/2, 301, 303, 304/1, 305, 306, 309/4, 321/1, 322/3, 322/6, 323, 324/1, 325/1, 325/2, 326, 327, 329/1, 330, 331/2, 333/2, 334/1, 335, 336/1, 336/2, 339/2, 340/1, 340/3, 517/1, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 547, 548, 549, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 586, 587, 601, 606, 657/1, 657/3, 210, 217, 582, 450/3, 602, 632/3, 632/2, 632/4, 632/6 obręb Golanka Dolna, gm. Prochowice; działki nr 2/4, 9 obręb Golanka Górna, gm. Kunice).

11.05.2016

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobudowa instalacji biologicznego oczyszczania biogazu z biogazowni i separacji membranowej na czysty biometan i CO2 przeznaczony do produkcji ciekłego CO2 i suchego lodu na terenie biogazowni Szczedrzykowice 0,999 MWee” (działka nr 263/79 w obrębie Szczedrzykowice, gm. Prochowice).

28.04.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ~ 8 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w tym: zestaw przetwornic, zintegrowane złącze kontrolno-pomiarowe, wewnętrzne linie kablowe służące do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji” (działki nr 88, 89 i 90 w obrębie 4 m. Prochowice).

12.04.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji do konwersji energetycznej odpadów tworzyw sztucznych w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10” (działki nr 49/7 i 49/6 obręb 1 m. Prochowice).

04.02.2016

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach”

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach”

18.12.2015

Zawiadomienia o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn .: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach ” (działki Prochowice, obręb nr 0004: 244/3,, 244/6, 244/7).

18.12.2015

Zawiadomienia o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach ” (działki Prochowice, obręb nr 0004: 244/3,, 244/6, 244/7).

18.12.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa placu składowego o nawierzchni betonowej F= 1345 m2 na terenie biogazowni „Szczedrzykowice 0,999 MWee w Szczedrzykowicach gmina Prochowice „ (działka Szczedrzykowice 263/79).

15.12.2015

Zawiadomienie o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach” (działki Obręb Prochowice 0004: 190, 198, 383/205,Obręb Golanka Dolna:120, 121, 122 , 123, 124/3, 124/4, 124/14, 124/15, 491, 498, 511/2, 516, 629/1, 631/1, 631/2, 631/5, 631/11, 631/12, 631/14, 192, 193/5, 195 , 196/2, 200, 201/2, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/12, 205/1, 205/2, 206/1, 207, 209/1, 211, 212/1, 212/2, 214/1, 214/2, 215, 216/1, 216/2, 218, 219, 220, 221, 222, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2, 229, 230/2,231/2, 232/2, 233, 238, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 242/2, 242/3, 242/4, 243, 244, 245/2, 250/2, 250/3, 251, 252/1, 252/5, 252/7, 255/1, 256, 257, 258/2, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 259/2, 259/5, 259/7, 260, 261/1, 262/1, 263, 265/1, 265/4, 5, 265/6, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/2, 289, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 293/4, 296, 297, 298, 299/2, 300/1, 300/2, 301, 303, 304/1, 305, 306, 309/4, 321/1, 322/3, 322/6, 323, 324/1, 325/1, 325/2, 326, 327, 329/1, 330, 331/2, 333/2, 334/1, 335, 336/1, 336/2, 339/2, 340/1, 340/3, 517/1, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 547, 548, 549, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 586, 587, 601, 606, 657/1, 657/3, 450/3, 602, 632/3, 632/2, 632/4, 632/6,Obręb Golanka Górna: działki nr 2/4, 9.

14.12.2015

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: .: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach” (działki nr Obręb Prochowice 0004: 190, 198, 383/205,Obręb Golanka Dolna:120, 121, 122 , 123, 124/3, 124/4, 124/14, 124/15, 491, 498, 511/2, 516, 629/1, 631/1, 631/2, 631/5, 631/11, 631/12, 631/14, 192, 193/5, 195 , 196/2, 200, 201/2, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/12, 205/1, 205/2, 206/1, 207, 209/1, 211, 212/1, 212/2, 214/1, 214/2, 215, 216/1, 216/2, 218, 219, 220, 221, 222, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2, 229, 230/2,231/2, 232/2, 233, 238, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 242/2, 242/3, 242/4, 243, 244, 245/2, 250/2, 250/3, 251, 252/1, 252/5, 252/7, 255/1, 256, 257, 258/2, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 259/2, 259/5, 259/7, 260, 261/1, 262/1, 263, 265/1, 265/4, 5, 265/6, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/2, 289, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 293/4, 296, 297, 298, 299/2, 300/1, 300/2, 301, 303, 304/1, 305, 306, 309/4, 321/1, 322/3, 322/6, 323, 324/1, 325/1, 325/2, 326, 327, 329/1, 330, 331/2, 333/2, 334/1, 335, 336/1, 336/2, 339/2, 340/1, 340/3, 517/1, 519, 520, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 547, 548, 549, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 586, 587, 601, 606, 657/1, 657/3, 450/3, 602, 632/3, 632/2, 632/4, 632/6,Obręb Golanka Górna: działki nr 2/4, 9).

23.10.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach (działki nr 244/3, 244/6, 244/7 obręb nr 4 , m. Prochowice).

20.10.2015

Obwieszczenie 10-20-2015r.

14.07.2015

Obwieszczenie 06-07-2015r.

27.05.2015

Zawiadomienie-Obwieszczenie o podjęciu w dniu 20 maja 2015 r. decyzji znak GNiR.6220.2.20.2015.KHW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach” (działki nr 90, 81, 89/1, 80, 87/1, 88/2, 89/3, 78/3, 89/2, 28/2, 88/1, 8/1, 8/2, 2/1, 3/2, 3/1, 82, 83, 84/1 obręb Gromadzyń gm. Prochowice, działki nr 13/5, 14, 56, 19, 21, 22, 24, 30, 49/1, 49/3, 49/4, 107/3, 106/2, 102, 110, 111, 176, 50 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

27.04.2015

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach” (działki nr 90, 81, 89/1, 80, 87/1, 88/2, 89/3, 78/3, 89/2, 28/2, 88/1, 8/1, 8/2, 2/1, 3/2, 3/1, 82, 83, 84/1 obręb Gromadzyń gm. Prochowice, działki nr 13/5, 14, 56, 19, 21, 22, 24, 30, 49/1, 49/3, 49/4, 107/3, 106/2, 102, 110, 111, 176, 50 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

27.04.2015

Zawiadomienie o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach” (działki nr 90, 81, 89/1, 80, 87/1, 88/2, 89/3, 78/3, 89/2, 28/2, 88/1, 8/1, 8/2, 2/1, 3/2, 3/1, 82, 83, 84/1 obręb Gromadzyń gm. Prochowice, działki nr 13/5, 14, 56, 19, 21, 22, 24, 30, 49/1, 49/3, 49/4, 107/3, 106/2, 102, 110, 111, 176, 50 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

07.04.2015

Zawiadomienie o przesunięciu terminu na podjęcie czynności administracyjnych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach” (działki nr 90, 81, 89/1, 80, 87/1, 88/2, 89/3, 78/3, 89/2, 28/2, 88/1, 8/1, 8/2, 2/1, 3/2, 3/1, 82, 83, 84/1 obręb Gromadzyń gm. Prochowice, działki nr 13/5, 14, 56, 19, 21, 22, 24, 30, 49/1, 49/3, 49/4, 107/3, 106/2, 102, 110, 111, 176, 50 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

27.02.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach” (działki nr 90, 81, 89/1, 80, 87/1, 88/2, 89/3, 78/3, 89/2, 28/2, 88/1, 8/1, 8/2, 2/1, 3/2, 3/1, 82, 83, 84/1 obręb Gromadzyń gm. Prochowice, działki nr 13/5, 14, 56, 19, 21, 22, 24, 30, 49/1, 49/3, 49/4, 107/3, 106/2, 102, 110, 111, 176, 50 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

09.02.2015

Obwieszczenie o podjęciu w dniu 30 stycznia 2015 r. decyzji znak GNiR.6220.9.17.2013-2015.KM o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów hodowli drobiu” (działka nr 1 obręb Rogów Legnicki, gm. Prochowice).

29.12.2014

Obwieszczenie o uzyskaniu opinii i uzgodnieninia niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów hodowli drobiu”(działka nr 1 obręb Rogów Legnicki, gm. Prochowice).

15.12.2014

Zawiadomienie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji dozowania dodatków w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach” (działki nr 858/6, 858/7, 422/7, 351/2, 352/3 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

21.11.2014

Zawiadomienie o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji dozowania dodatków w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach”(działki nr 858/6, 858/7, 422/7, 351/2, 352/3 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

21.11.2014

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji dozowania dodatków w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach”(działki nr 858/6, 858/7, 422/7, 351/2, 352/3 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

24.10.2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji dozowania dodatków w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach” (działki nr 858/6, 858/7, 422/7, 351/2, 352/3 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

06.10.2014

Obwieszczenie o podjęciu w dniu 29 września 2014 r. decyzji znak GNiR.6220.3.7.2014.KM o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania” (działka nr 102 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

26.08.2014

Obwieszczenie o uzyskaniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Modernizacja i rozbudowa budynku inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania” (działka nr 102 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

09.07.2014

Zawiadomienie - Obwieszczenie o podjęciu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiR.6220.2.15.2012.KM z dnia 13 września 2012 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1, 929, 518/2 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

13.06.2014

Zawiadomienie - Obwieszczenie o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice znak GNiR.6220.2.15.2012.KM z dnia 13 września 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1, 929, 518/2 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

13.06.2014

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie wnioskowanej zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice znak GNiR.6220.2.15.2012.KM z dnia 13 września 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1, 929, 518/2 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

13.05.2014

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania” (działka nr 102 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

14.04.2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak GNiR.6220.2.15.2012.KM z dnia 13 września 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1, 929, 518/2 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

09.04.2014

Zawiadomienie o podjęciu w dniu 07 kwietnia 2014r. decyzji znak GNiR.6220.1.10.2014.KM o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów” (działki nr 49/5, 49/3 i 25/1 obręb 1 m. Prochowice).

26.03.2014

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez firmę AJREK Sp. z o.o., ul. Kościuszki 10, 59 – 230 Prochowice raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów w tym złomu”(działki nr 25/1 i 49/3 obręb 1 m. Prochowice) na środowisko.

05.03.2014

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów hodowli drobiu” (działka nr 1 obręb Rogów Legnicki, gm. Prochowice).

05.03.2014

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów hodowli drobiu”(działka nr 1 obręb Rogów Legnicki, gm. Prochowice).

28.02.2014

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów w tym złomu” (działki nr 25/1 i 49/3 obręb 1 m. Prochowice).

13.02.2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Zbieranie i przetwarzanie odpadów” (działki nr 49/5, 49/3 i 25/1 obręb 1 m. Prochowice).

03.02.2014

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Fermę Drobiu Katarzyna Biszczak, Kwiatkowice 1A, 59 – 230 Prochowice raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów hodowli drobiu”(działka nr 1 obręb Rogów Legnicki, gm. Prochowice) na środowisko.

28.01.2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów w tym złomu” (działki nr 25/1 i 49/3 obręb 1 m. Prochowice).

24.01.2014

Zawiadomienie o podjęciu w dniu 20 stycznia 2014 r. decyzji znak GNiR.6220.7.9.2013.2014.KM o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów i instalacja do kompostowania odpadów” (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice).

30.12.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów hodowli drobiu” (działka nr 1 obręb Rogów Legnicki, gm. Prochowice).

13.12.2013

Zawiadomienie o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego, a w szczególności opinii organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów i instalacja do kompostowania odpadów” (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice).

07.11.2013

Obwieszczenie o podjęciu w dniu 31 października 2013 r. decyzji znak GNiR.6220.10.36.2012.2013.KM o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odremontowanie kurnika i uruchomienie chowu drobiu (brojlery)” (działka nr 178/2 obręb Kawice, gm. Prochowice).

31.10.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa obiektów hodowli drobiu” (działka nr 1 obręb Rogów Legnicki, gm. Prochowice).

23.10.2013

Zawiadomienie - Obwieszczenie o podjęciu w dniu 22 października 2013 r. decyzji znak GNiR.6220.4.8.2013.KM o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt do zbierania lub przeładunku złomu” (działka nr 25/8 obręb 1 m. Prochowice).

16.10.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów i instalacja do kompostowania odpadów” (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice).

04.10.2013

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odremontowanie kurnika i uruchomienie chowu drobiu (brojlery)” (działka nr 178/2 obręb Kawice, gm. Prochowice).

26.09.2013

Zawiadomienie - Obwieszczenie o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Punkt do zbierania lub przeładunku złomu” (działka nr 25/8 obręb 1 m. Prochowice).

26.09.2013

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Punkt do zbierania lub przeładunku złomu” (działka nr 25/8 obręb 1 m. Prochowice).

26.08.2013

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt do zbierania lub przeładunku złomu” (działka nr 25/8 obręb 1 m. Prochowice).

20.08.2013

Obwieszczenie o podjęciu w dniu 19 sierpnia 2013 r. decyzji znak GNiR.6220.1.17.2013.KM o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i odzysk odpadów elektronicznych innych niż niebezpieczne” (działki nr 48/2 i 49/7 obręb 1 m. Prochowice).

25.07.2013

Obwieszczenie o uzyskaniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i odzysk odpadów elektronicznych innych niż niebezpieczne” (działki nr 48/2 i 49/7 obręb 1 m. Prochowice).

27.05.2013

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i odzysk odpadów elektronicznych innych niż niebezpieczne” (działki nr 48/2 i 49/4 obręb 1 m. Prochowice).

27.05.2013

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i odzysk odpadów elektronicznych innych niż niebezpieczne” (działki nr 48/2 i 49/4 obręb 1 m. Prochowice).

14.05.2013

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez firmę MService Sp. z o.o., ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Wrocław raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i odzysk odpadów elektronicznych innych niż niebezpieczne” (działki nr 48/2 i 49/4 obręb 1 m. Prochowice) na środowisko.

29.04.2013

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Odremontowanie kurnika i uruchomienie chowu drobiu (brojlery)” (działka nr 178/2 obręb Kawice, gm. Prochowice).

29.04.2013

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odremontowanie kurnika i uruchomienie chowu drobiu (brojlery)” (działka nr 178/2 obręb Kawice, gm. Prochowice).

05.04.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i odzysk odpadów elektronicznych innych niż niebezpieczne” (działki nr 48/2 i 49/4 obręb 1 m. Prochowice).

02.04.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Fermę Drobiu Katarzyna Biszczak, Kwiatkowice 1A, 59 – 230 Prochowice raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Odremontowanie kurnika i uruchomienie chowu drobiu (brojlery)” na środowisko.

11.03.2013

Zawiadomienie o podjęciu w dniu 08 marca 2013r. decyzji znak GNiR.6220.9.9.2012.2013.KM o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów” (działki nr 49/3 i 25/1 obręb 1 m. Prochowice).

07.03.2013

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Zbieranie i odzysk odpadów elektronicznych innych niż niebezpieczne” (działki nr 48/2 i 49/4 obręb 1 m. Prochowice).

25.02.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez firmę Vivena – Natura Sp. z o.o., ul. Legnicka 46A/8, 53 – 674 Wrocław raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie dodatkowej linii do produkcji peletu” (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice) na środowisko.

12.02.2013

Zawiadomienie o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów” (działki nr 49/3 i 25/1 obręb 1 m. Prochowice).

12.02.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Uruchomienie punktu zbierania odpadów” (działki nr 49/3 i 25/1 obręb 1 m. Prochowice).

04.01.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie dodatkowej linii do produkcji peletu” (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice).

02.01.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Uruchomienie punktu zbierania odpadów” (działki nr 49/3 i 25/1 obręb 1 m. Prochowice).

03.01.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Odremontowanie kurnika i uruchomienie chowu drobiu (brojlery)” (działka nr 178/2 obręb Kawice, gm. Prochowice).

03.12.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie dodatkowej linii do produkcji peletu” (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice).

28.11.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odremontowanie kurnika i uruchomienie chowu drobiu (brojlery)” (działka nr 178/2 obręb Kawice, gm. Prochowice).

19.11.2012

Zawiadomienie o podjęciu w dniu 15 listopada 2012 r. decyzji znak GNiR.6220.7.7.2012.KM o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej dla wsi Mierzowice gm. Prochowice” (działki nr 494/1, 494/2, 467 obręb Lisowice, gm. Prochowice oraz działki nr 313, 270, 273, 279, 368, 375, 380, 344, 208/2, 367, 341, 342, 336, 329, 326/2, 314, 322, 326/13, 327, 315, 325/2, 328, 196/4, 187/2, 168, 176, 180, 173, 124/2, 147, 156, 132/1, 340, 289, 366, 343, 288, 371, 187/1, 184/3 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

15.10.2012

Zawiadomienie o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej dla wsi Mierzowice gm. Prochowice” (działki nr 494/1, 494/2, 467 obręb Lisowice, gm. Prochowice oraz działki nr 313, 270, 273, 279, 368, 375, 380, 344, 208/2, 367, 341, 342, 336, 329, 326/2, 314, 322, 326/13, 327, 315, 325/2, 328, 196/4, 187/2, 168, 176, 180, 173, 124/2, 147, 156, 132/1, 340, 289, 366, 343, 288, 371, 187/1, 184/3 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

15.10.2012

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej dla wsi Mierzowice gm. Prochowice” (działki nr 494/1, 494/2, 467 obręb Lisowice, gm. Prochowice oraz działki nr 313, 270, 273, 279, 368, 375, 380, 344, 208/2, 367, 341, 342, 336, 329, 326/2, 314, 322, 326/13, 327, 315, 325/2, 328, 196/4, 187/2, 168, 176, 180, 173, 124/2, 147, 156, 132/1, 340, 289, 366, 343, 288, 371, 187/1, 184/3 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

18.09.2012

Obwieszczenie o podjęciu w dniu 13 września 2012 r. decyzji znak GNiR.6220.2.15.2012.KM o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 415/2, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

05.09.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej dla wsi Mierzowice gm. Prochowice” (działki nr 494/1, 494/2, 467 obręb Lisowice, gm. Prochowice oraz działki nr 313, 270, 273, 279, 368, 375, 380, 344, 208/2, 367, 341, 342, 336, 329, 326/2, 314, 322, 326/13, 327, 315, 325/2, 328, 196/4, 187/2, 168, 176, 180, 173, 124/2, 147, 156, 132/1, 340, 289, 366, 343, 288, 371, 187/1, 184/3 obręb Mierzowice, gm. Prochowice).

14.08.2012

Obwieszczenie o uzyskaniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 415/2, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

27.07.2012

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 415/2, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

18.07.2012

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w zintegrowaną linię ciągłego cynkowania drutów odgromowych i taśm stalowych” (działka nr 451/18 obręb 3 m. Prochowice).

06.06.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w zintegrowaną linię ciągłego cynkowania drutów odgromowych i taśm stalowych” (działka nr 451/18 obręb 3 m. Prochowice).

23.05.2012

Zawiadomienie o podjęciu w dniu 21 maja 2012 r. decyzji znak GNiR.6220.3.7.2012.KM o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach” (działki nr 348/2, 349/2, 350/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 422/4, 426/4, 839/1, 858/6, 858/7 obręb Kawice gm. Prochowice).

21.05.2012

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 415/2, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

21.05.2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 415/2, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

10.05.2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 maja 2012 r., znak WPN.6320.24.2012.KŁ o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk oraz Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000.

30.04.2012

Zawiadomienie o uzyskaniu opinii niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach” (działki nr 348/2, 349/2, 350/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 422/4, 426/4, 839/1, 858/6, 858/7 obręb Kawice gm. Prochowice).

30.04.2012

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach” (działki nr 348/2, 349/2, 350/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 422/4, 426/4, 839/1, 858/6, 858/7 obręb Kawice gm. Prochowice).


13.04.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach” (działki nr 348/2, 349/2, 350/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 422/4, 426/4, 839/1, 858/6, 858/7 obręb Kawice gm. Prochowice).

13.04.2012

Obwieszczenie o podjęciu w dniu 06 kwietnia 2012 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach” (działki nr 348/2, 349/2, 350/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 422/4, 426/4, 839/1, 858/6, 858/7 obręb Kawice gm. Prochowice).

10.04.2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 415/2, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1 w obrębie Kawice, gm. Prochowice) na środowisko.

02.04.2012

Obwieszczenie o podjęciu w dniu 02 kwietnia 2012 r. decyzji nr GNiR.6220.2.14.2011.2012.KM o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,998 MW” (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

26.03.2012

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach” (działki nr 348/2, 349/2, 350/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 422/4, 426/4, 839/1, 858/6, 858/7 obręb Kawice gm. Prochowice).

09.03.2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 415/2, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

01.03.2012

Obwieszczenie o uzyskaniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,998 MW” (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

03.02.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w Kawicach” (działki nr 824/1, 900, 414/2, 415/4, 415/3, 415/2, 829/1, 396/2, 756/1, 930/1, 931/1 w obrębie Kawice, gm. Prochowice).

17.01.2012

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,998 MW” (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

17.01.2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,998 MW” (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

06.12.2011

Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr GNiR.6220.5.5.2011.KM o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja kamienic w mieście Prochowice”(działki nr 127/8, 127/6, 106, 120/12, 120/4, 65/2, 82, 81, 80, 120/15, 132, 151, 158, 120/6, 154/2, 120/14, 66/2, 89, 149, 168/1, 100/2, 116/14, 127/12 w obrębie 2 m. Prochowice oraz działki nr 19/5, 50, 48/3 w obrębie 3 m. Prochowice).

10.11.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja kamienic w mieście Prochowice” (działki nr 127/8, 127/6, 106, 120/12, 120/4, 65/2, 82, 81, 80, 120/15, 132, 151, 158, 120/6, 154/2, 120/14, 66/2, 89, 149, 168/1, 100/2, 116/14, 127/12 w obrębie 2 m. Prochowice oraz działki nr 19/5, 50, 48/3 w obrębie 3 m. Prochowice).


10.10.2011

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520, w raz z przebudową obiektów inżynierskich


25.07.2011

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie produkcji farb i lakierów" (działki nr 8/38 i 8/39 w obrębie 1, m. Prochowice).


30.06.2011

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Montaż dławików gaszących z automatyczną płynną regulacją stanowisk zespołów kompensacyjnych 20 kV w stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Prochowice" (działki nr 202/3 i 203/2 w obrębie 4 m. Prochowice).

14.06.2011

Zawiadomienie o uzyskaniu niezbędnych opinii do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie produkcji farb i lakierów" (działki nr 8/38 i 8/39 w obrębie 1, m. Prochowice).

14.06.2011

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 14.06.2011 r. postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie produkcji farb i lakierów" (działki nr 8/38 i 8/39 w obrębie 1, m. Prochowice).

02.06.2011

Zawiadomienie o uzyskaniu niezbędnych opinii do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż dławików gaszących z automatyczną płynną regulacją stanowisk zespołów kompensacyjnych 20 kV w stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Prochowice" (działki nr 202/3 i 203/2 w obrębie 4 m. Prochowice).

02.06.2011

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 02.06.2011 r. postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż dławików gaszących z automatyczną płynną regulacją stanowisk zespołów kompensacyjnych 20 kV w stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Prochowice" (działki nr 202/3 i 203/2 w obrębie 4 m. Prochowice).


17.05.2011

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r., znak WPN.6320.2.2011.KŁ.5 o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 35 Obszarów Natura 2000

09.05.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż dławików gaszących z automatyczną płynną regulacją stanowisk zespołów kompensacyjnych 20 kV w stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Prochowice" (działki nr 202/3 i 203/2 w obrębie 4 m. Prochowice).


15.04.2011

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie produkcji farb i lakierów" (działki nr 8/38 i 8/39 w obrębie 1, m. Prochowice).


07.04.2011

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,99 MW" (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice) do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


07.04.2011

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,99 MW" (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice) oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

01.04.2011

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie produkcji peletu i brykietu ze słomy i trocin" (działka nr 263/78 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

29.03.2011

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu uchwałą Nr III/44/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. dokumentu "Naprawcze programy ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu".

28.03.2011

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520, w raz z przebudową obiektów inżynierskich

16.03.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie produkcji farb i lakierów" (działki nr 8/38 i 8/39 w obrębie 1, m. Prochowice).


09.03.2011

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW W OBRĘBIE KWIATKOWICE W GMINIE PROCHOWICE
- Prognoza
- Mapa


09.03.2011

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informacje o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Kwiatkowice w gminie Prochowice, prognozie oddziaływania na środowisko opracowanej do w/w projektu oraz uzyskaniu stosownych opinii do w/w projektu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

07.03.2011

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r., znak WPN.6320.2.2011.KŁ.1 o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000

07.03.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,99 MW" (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice)


01.03.2011

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr GNiR-7625/2-14/2011/2011 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Kaczawy przy jazie w km 7 + 315" (działki nr 111/6, 111/7, 112/3, 112/4, 121/9, 121/10, 121/12, 123/5, 122/7, 122/8, 90/5, 90/4, 121/8, 121/11, 121/13, 122/6, 122/9 obręb Lisowice gm. Prochowice oraz działka nr 3/2 obręb 2 m. Prochowice


02.03.2011

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 25.02.2011 r. postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie produkcji peletu i brykietu ze słomy i trocin” (działka nr 263/78 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

02.03.2011

Zawiadomienie o uzyskaniu niezbędnych opinii do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie produkcji peletu i brykietu ze słomy i trocin” (działka nr 263/78 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

25.02.2011

Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr GNiR–7625/7–5/2011/2011 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej” (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

10.02.2011

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia oraz możliwości zapoznania się z treścią Programu Ochrony Środowiska oraz zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Programem Usuwania Azbestu dla Miasta i Gminy Prochowice oraz z prognozą oddziaływania na środowisko


17.01.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej" (działka nr 263/79 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).


11.01.2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie produkcji peletu i brykietu ze słomy i trocin" (działka nr 263/78 obręb Szczedrzykowice gm. Prochowice).

22.12.2010

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Kaczawy przy jazie w km 7 + 315" (działki nr 111/6, 111/7, 112/3, 112/4, 121/9, 121/10, 121/12, 123/5, 122/7, 122/8, 90/5, 90/4, 121/8, 121/11, 121/13, 122/6, 122/9 obręb Lisowice gm. Prochowice oraz działka nr 3/2 obręb 2 m. Prochowice).

07.12.2010

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW W OBRĘBIE 4 MIASTA PROCHOWICE
- Załącznik - plan


07.12.2010

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informacje o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów I - V położonych w obrębie 4. miasta Prochowice, prognozie oddziaływania na środowisko opracowanej do w/w projektu.

24.11.2010

Zawiadomienie o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Remont kamienic poprzez wykonanie remontu elewacji, wymiany drzwi wejściowych, remontu dachu oraz rozbiórek komórek lokatorskich w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice dla następujących nieruchomości: Legnicka 31, Kochanowskiego 1, Rynek 6, Rynek 14, Rynek 20, Rynek 28, Kochanowskiego 24, Rynek 23/24, Rynek 5, 1-go Maja 8a, 1-go Maja 6, 1-go Maja 4, 1-go Maja 2, Kochanowskiego 3, Legnicka 3" (działki nr 83/1, 82, 81, 79/2, 80, 89, 84/6, 120/4, 100/1, 100/2, 100/3, 65/2, 84/9, 83/2, 84/20, 120/12, 127/6 obręb nr 2 m. Prochowice).


26.10.2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Remont kamienic poprzez wykonanie remontu elewacji, wymiany drzwi wejściowych, remontu dachu oraz rozbiórek komórek lokatorskich w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice dla następujących nieruchomości: Legnicka 31, Kochanowskiego 1, Rynek 6, Rynek 14, Rynek 20, Rynek 28, Kochanowskiego 24, Rynek 23/24, Rynek 5, 1-go Maja 8a, 1-go Maja 6, 1-go Maja 4, 1-go Maja 2, Kochanowskiego 3, Legnicka 3" (działki nr 83/1, 82, 81, 79/2, 80, 89, 84/6, 120/4, 100/1, 100/2, 100/3, 65/2, 84/9, 83/2, 84/20, 120/12, 127/6 obręb nr 2 m. Prochowice).

26.10.2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26.10.2010r.

15-10-2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami i Programu Usuwania Azbestu Miasta i Gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

05-10-2010

- Raport oddziaływania
- Obwieszczenie o postępowaniu22-07-2010
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałaożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Kaczawy przy jazie w km 7+315" zlokalizowanego na działkach o nr 111/6, 111/7, 112/3, 112/4, 121/9, 121/10, 121/12, 123/5, 122/7, 122/8, 90/5, 90/4, 121/8, 121/11, 121/13, 122/6, 122/9 obręb Lisowice, gmina Prochowice oraz na działce 3/2 obręb 2 miasta Prochowice.22-07-2010
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Kaczawy przy jazie w km 7+315" zlokalizowanego na działkach o nr 111/6, 111/7, 112/3, 112/4, 121/9, 121/10, 121/12, 123/5, 122/7, 122/8, 90/5, 90/4, 121/8, 121/11, 121/13, 122/6, 122/9 obręb Lisowice, gmina Prochowice oraz na działce 3/2 obręb 2 miasta Prochowice.19-07-2010
Zawiadomienie dla przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Kaczawy przy jazie w km 7+315” zlokalizowanego na działkach o nr 111/6, 111/7, 112/3, 112/4, 121/9, 121/10, 121/12, 123/5, 122/7, 122/8, 90/5, 90/4, 121/8, 121/11, 121/13, 122/6, 122/9 obręb Lisowice, gmina Prochowice oraz na działce 3/2 obręb 2 miasta Prochowice; do dnia 25 lipca 2010 r.28-04-2010
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Kaczawy przy jazie w km 7 + 315" (działki nr 111/6, 111/7, 112/3, 112/4, 121/9, 121/10, 121/12, 123/5, 122/7, 122/8, 90/5, 90/4, 121/8, 121/11, 121/13, 122/6, 122/9 obręb Lisowice gm. Prochowice oraz działka nr 3/2 obręb 2 m. Prochowice).15-04-2010
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami i Programu Usuwania Azbestu Miasta i Gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.01-04-2010
Zawiadomienie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu do produkcji granulatu opałowego ze słomy - peletu" (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice).10-03-2010
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu do produkcji granulatu opałowego ze słomy - peletu" (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice).23-02-2010
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fabryki do produkcji granulatu opałowego ze słomy - peletu" (działka nr 248/9 obręb 4 m. Prochowice).27-01-2010
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.01-01-2010
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informacje o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni w obrębach Lisowice i Prochowice w gminie Prochowice, prognozie oddziaływania na środowisko opracowanej do w/w projektu . 01-10-2009
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni wodnej w obrębach Lisowice i Prochowice w gminie Prochowice . 


18-09-2009
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zajazdu u Beaty i Violetty o część hotelową i salę balową oraz rozbudowa i modernizacja kotłowni gazowo - elektrycznej" (dz. nr 336/267 obręb Kwiatkowice, gm. Prochowice). 


04-09-2009
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w powiązaniu z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje o podjęciu w dniu 04.09.2009 r. decyzji nr GNiR–7625/1–5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa torów manewrowych na terenie Bazy Paliw Nr 10 w Kawicach”.

17-08-2009
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 2 Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE i Dyrektywą Rady 2003/35/WE.

17-07-2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa torów manewrowych na terenie Bazy Paliw Nr 10 w Kawicach” (dz. nr 426/4, 354/2, 348/2, 347/3, 351/2, 349/2, 352/3, 839/2, 422/4, 350/2, 355/2, 858/7, 356/3 obręb Kawice, gm. Prochowice).

28-05-2009
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami miasta i gminy Prochowice za lata 2007-2008.

19-09-2008
Zawiadomienie o wydaniu decyzja nr GNiR - 7625 / 6 - 6 / 08 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Przedszkola w Prochowicach" (dz. nr 42 i 43/3 obręb 1 m. Prochowice).

03-09-2008
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr GNiR-7625/2-13/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna (dz. nr 239/2, 240/1, 241, 242/3, 246, 245/2, 249/2, 250/3, 250/2, 251, 252/5, 252/6, 233, 232/2, 230/1, 230/2, 519, 537, 219, 220, 224/2, 520, 253/1, 254/1, 255/1, 257, 258/4, 258/3, 258/9, 258/8, 259/11, 258/10, 214/2, 259/2, 539, 540, 261/1, 262/1, 202/2, 205/2, 205/1, 206/1, 209/1, 211, 212, 214/1, 542, 264, 265/1, 263, 267, 268, 270, 543/1, 199, 200, 544, 195, 273/1, 289, 290, 193/2, 193/7, 536, 192, 491, 124/4, 556, 631/11, 631/12, 631/14, 632/3, 632/4, 629/1, 516, 645/5, 237, 238, 538, 239/3, 236/2, 517/1 obręb Golanka Dolna; dz. nr 2/4 obręb Golanka Górna)"

12-08-2008
Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa Przedszkola w Prochowicach" (dz. nr 42 i 43/3 obręb 1 m. Prochowice)

28-07-2008
Zawiadomienie o zebraniu niezbędnych opinni i uzgodnień w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna (dz. nr 239/2, 240/1, 241, 242/3, 246, 245/2, 249/2, 250/3, 250/2, 251, 252/5, 252/6, 233, 232/2, 230/1, 230/2, 519, 537, 219, 220, 224/2, 520, 253/1, 254/1, 255/1, 257, 258/4, 258/3, 258/9, 258/8, 259/11, 258/10, 214/2, 259/2, 539, 540, 261/1, 262/1, 202/2, 205/2, 205/1, 206/1, 209/1, 211, 212, 214/1, 542, 264, 265/1, 263, 267, 268, 270, 543/1, 199, 200, 544, 195, 273/1, 289, 290, 193/2, 193/7, 536, 192, 491, 124/4, 556, 631/11, 631/12, 631/14, 632/3, 632/4, 629/1, 516, 645/5, 237, 238, 538, 239/3, 236/2, 517/1 obręb Golanka Dolna; dz. nr 2/4 obręb Golanka Górna)"


13-06-2008
Ogłoszenie o wydaniu decyzji nr GNiR-7625/3-11/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja dozowania biokomponentów w systemie on-line w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach, gmina Prochowice" (dz. nr 426/1, 426/3, 427/2, 426/5, 426/4, 347/3, 348/2, 349/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 839/2, 858/5, 858/6, 837/3, 425/3, 422/4, 350/2, 858/7, 1069 obręb Kawice, gm. Prochowice)


26-05-2008
Zawiadomienie o zebraniu niezbędnych opinni i uzgodnień w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja dozowania biokomponentów w systemie on-line w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach, gmina Prochowice" (dz. nr 426/1, 426/3, 427/2, 426/5, 426/4, 347/3, 348/2, 349/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 839/2, 858/5, 858/6, 837/3, 425/3, 422/4, 350/2, 858/7, 1069 obręb Kawice, gm. Prochowice).


13-05-2008
Zawiadomienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna.


09-05-2008
Uzupełnienie Zawiadomienia z dnia 31.03.2008 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna (dz. nr 239/2, 240/1, 241, 242/3, 246, 245/2, 249/2, 250/3, 250/2, 251, 252/5, 252/6, 233, 232/2, 230/1, 230/2, 519, 537, 219, 220, 224/2, 520, 253/1, 254/1, 255/1, 257, 258/4, 258/3, 258/9, 258/8, 259/11, 258/10, 214/2, 259/2, 539, 540, 261/1, 262/1, 202/2, 205/2, 205/1, 206/1, 209/1, 211, 212, 214/1, 542, 264, 265/1, 263, 267, 268, 270, 543/1, 199, 200, 544, 195, 273/1, 289, 290, 193/2, 193/7, 536, 192, 491, 124/4, 556, 631/11, 631/12, 631/14, 632/3, 632/4, 629/1, 516, 645/5, 237, 238, 538, 239/3, 236/2, 517/1 obręb Golanka Dolna; dz. nr 2/4 obręb Golanka Górna).


31-03-2008
Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna - dz. nr 239/2, 240/1, 241, 242/3, 246, 245/2, 249/2, 250/3, 250/2, 251, 252/5, 252/6, 233, 232/2, 230/1, 230/2, 519, 537, 219, 220, 224/2, 520, 253/1, 254/1, 255/1, 257, 258/4, 258/3, 258/9, 258/8, 259/11, 258/10, 214/2, 259/2, 539, 540, 261/1, 262/1, 202/2, 205/2, 205/1, 206/1, 209/1, 211, 212, 214/1, 542, 264, 265/1, 263, 267, 268, 270, 543/1, 199, 200, 544, 195, 273/1, 289, 290, 193/2, 193/7, 536, 192, 491, 124/4, 556, 631/11, 631/12, 631/14, 632/3, 632/4, 629/1".


14-03-2008
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja dozowania biokomponentów w systemie on-line w Bazie Paliw Nr 10w Kawicach, gmina Prochowice" (dz. nr 426/1, 426/3, 427/2, 426/5, 426/4, 347/3, 348/2, 349/2, 351/2, 352/3, 354/2, 355/2, 356/3, 839/2, 858/5, 858/6, 837/3, 425/3, 422/4, 350/2, 858/7, 1069 obręb Kawice, gm. Prochowice).


22-02-2008
Zawiadomienie o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cichobórz, Dąbie, Szczedrzykowice, Motyczyn, Prochowice - Chwalkowice, Kawice ”.


31-01-2008
Zawiadomienie o zebraniu niezbędnych opinii i uzgodnień w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cichobórz, Dąbie, Szczedrzykowice, Motyczyn, Prochowice - Chwalkowice, Kawice ”.


28-11-2007
Zawiadomienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cichobórz, Dąbie, Szczedrzykowice, Motyczyn, Prochowice – Chwalkowice, Kawice ”.


09-11-2007
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cichobórz, Dąbie, Szczedrzykowice, Motyczyn, Prochowice, Chwalkowice, Kawice”.


22-10-2007
INFORMACJA nt. STANU OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA I GMINY PROCHOWICE


31-08-2007
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. „Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Gen. Świerczewskiego w Prochowicach” (dz. nr 27 obręb I, m. Prochowice).”


25-07-2007
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej” – Prochowice ul. Kościuszki 2 A (działki nr 42 i 43/3, obręb 1 m. Prochowice).”


17-07-2007
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na punkt skupu złomu” (działka nr 194/12 obręb 3 m. Prochowice).”


26-04-2007
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami miasta i gminy Prochowice za lata 2004-2006


01-03-2007
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Pocztowej w Prochowicach.”-


19-02-2007
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego p.n. „Przystosowanie istniejącej hali wraz z elementami infrastruktury technicznej dla potrzeb zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsno-drobiowego w miejscowości Lisowice 126a gm. Prochowice.”

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-06-18 19:49:56
ostatnia modyfikacja: Administrator 2019-01-04 11:01:51 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254458