Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Informacje ogólne

Organy Gminy - Rada Miasta i Gminy - Dane ogólne

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591) określa zadania należące do wyłącznej właściwości rady.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy , nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność rady i jej komisji jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje rady i posiedzenia komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Protokoły z posiedzeń rady i jej komisji oraz podjęte uchwały przechowuje się w urzędzie

Radni Rady Miasta i Gminy Prochowice Kadencji 2018-2023

 1. Bołoz Radosław
2. Chmielewska Małgorzata
3. Dorożko Maciej
4. Gnitecki Maciej
5. Jędras Marta
6. Leszczyńska Jadwiga
7. Maćkowiak Maria
8. Moroz Renata Violetta
9. Pawlik August
10. Rutowicz Małgorzata
11. Siwoń Sebastian
12. Świetlik Olga
13. Szczerba Małgorzata
14. Tyfel Agnieszka
15. Zomerfeld Elżbieta

Plan pracy Rady Miasta na rok 2019


Radni VII kadencji na lata 2014-2018

1.Chmielewska Małgorzata
2. Dorożko Maciej
3. Dykas Andrzej
4. Jędras Marta
5. Kalus Zdzisław
6.Leszczyńska Jadwiga
7. Maćkowiak Maria
8. Moroz Renata
9. Pawlik August
10. Prońko Anna
11.Przygrodzki Zbigniew
12. Rutowicz Małgorzata
13. Siwoń Sebastian
14. Świetlik Olga
15. Zomerfeld Elżbieta

Radni Rady Miasta i Gminy Prochowice kadencja 2014-2018

Plan pracy Rady Miasta na rok 2018
Plan pracy Rady Miasta na rok 2017
Plan pracy Rady Miasta na rok 2016

 

 

Radni VI kadencji na lata 2010-2014

 

Przewodnicząca
Halina Teluk

Wiceprzewodniczący
Krystyna Kania
Małgorzata  Chmielewska
August Pawlik

1. Chrzan Ewa                                             
2. Kalus Zdzisław Czesław                         
3. Leszczyńska  Jadwiga  Bernarda          
4. Moroz Renata Violetta                         
5. Oflus  Wiesław  Stanisław                     
6. Prońko  Anna  Maria                               
7. Przygrodzki   Zbigniew                           
8. Rutowicz Małgorzata  Bogusława     
9. Świetlik Olga                                           
10. Zomerfeld  Elżbieta
11. Maćkowiak Maria
 

Rada Miasta i Gminy V kadencji 2006 - 2010

    1.   Bułgajewski Dariusz
    2.   Chmielewska Małgorzata
    3.   Chrzan Ewa
    4.   Grzesiuk Edward
    5.   Kalus Zdzisław
    6.   Kania Krystyna
    7.   Moroz Renata
    8.   Mróz Marian
    9.   Pawlik August
   10.  Rębisz Jerzy
   11.  Rutowicz Małgorzata
   12.  Sielicka Alicja
   13.  Ślusarz Jan
   14.  Świetlik Olga
   15.  Teluk Halina 

 

 

 

Rada Miasta i Gminy IV kadencji 2002 - 2006


     1.    
Borowski Aleksander
    
2.     Bułgajewski Dariusz
    
3.     Chmielewska Małgorzata
    
4.     Chrzan Ewa
    
5.     Grzesiuk Edward
    
6.     Marcinowski Wacław
    
7.     Moroz Renata
    
8.     Olszewski Zbigniew - Wiceprzewodniczący Rady
    
9.     Pawlik August
  
10.  Rejchan Teresa
  
11.  Sielicka Alicja - Przewodnicząca Rady
  
12.  Smarż Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady
  
13.  Ślusarz Jan
  
14.  Teluk Halina
  
15.  Zomerfeld Elżbieta

 

 

 

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-06-18 13:44:16
ostatnia modyfikacja: Administrator 2019-01-04 12:04:08 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254472