Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Gospodarka nieruchomościami:
Przetargi na zbycie nieruchomości

03.07.2018r. -I przetarg – działka nr 298/12 w obrębie Lisowice

Informacja o wyniku przetargu - 10 września 2018r

15.05.2018r. - II przetarg - budynek pod adresem Rogów Legnicki 25


13.03.2018r.  - I przetarg - na sprzedaż działek budowlanych – ul. Rogowska


13.03.2018r. - I przetarg - na sprzedaż działek budowlanych – ul. Rogowska


31.01.2018 r. - I przetarg - budynek pod adresem Rogów Legnicki 25

zakończony wynikiem negatywnym


2017-09-04 I przetarg - działki w obrębie 3 miasta Prochowice.

 zakończony wynikiem pozytywnym


2017-08-03 II przetarg - działki Jagiellońska, ul. Rogowska
- działki nr 437/7 w obrębie 3 miasta Prochowice - zakończony wynikiem pozytywnym
- działki nr 459/23 w obrębie 3 miasta Prochowice - zakończony wynikiem negatywnym

2017-08-03 II przeatrg - działka budowlana ul.Okręzna- zakończony wynikiem pozytywnym

2017-08-03 I przetarg - budynek pod adresem Lisowice 45 - przetarg odwołany

2017-08-03 I przetarg działka w Lisowicach - zakończony wynikiem pozytywnym

2017-08-03 I przetarg - działka budowlana obr. 3 miasta - zakończony wynikiem pozytywnym


2017-05-22 I przetarg na sprzedaż działki nr 459/36 w obrębie 3 miasta Prochowice – działka pod działalność gospodarczą.

 zakończony wynikiem pozytywnym


2017-05-22 I przetarg na sprzedaż działek budowlanych – ul. Jagiellońska, ul.Magnoliowa i ul.Rogowska

działka nr 437/4 – zakończony wynikiem pozytywnym

działki nr 437/7 i 459/23 – zakończony wynikiem negatywnym


I przetarg na sprzedaż działek pod działalność gospodarczą w Podstrefie Prochowice LSSE

na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza pierwszy przetarg publiczny ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


I przetarg na sprzedaż działki budowlanej przy ul. Okrężnej w Prochowicach

na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza pierwszy przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 8/41 o powierzchni 0,1177 ha, położonej w obrębie 1 miasta Prochowice, KW nr LE1L/00043587/7.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


VI przetarg na sprzedaż działek budowlanych

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 /

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza VI przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Jagiellońska/ ul. Magnoliowa)

...więcej...

działki nr 459/25, 459/30 – zakończony wynikiem pozytywnym
działka nr 459/23 – zakończony wynikiem negatywnym


II przetarg na sprzedaż byłej szkoły w Kawicach

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 /

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż budynku byłej szkoły podstawowej w Kawicach wraz z przyległym budynkiem kotłowni oraz wolno stojącym budynkiem gospodarczym z działką gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 249 o powierzchni 0,11 ha, KW nr LE1L/00052987/7.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 /

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż budynku byłej szkoły podstawowej w Kawicach wraz z przyległym budynkiem kotłowni oraz wolno stojącym budynkiem gospodarczym z działką gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 249 o powierzchni 0,11 ha, KW nr LE1L/00052987/7

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 /

ogłasza V przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Jagiellońska/ ul. Magnoliowa/ ul. Rogowska)

...więcej...

działki nr 459/26, 459/31, 459/34 – zakończone wynikiem pozytywnym
działki nr 459/23, 459/25, 459/30, – zakończone wynikiem negatywnym

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 /

ogłasza IV przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Jagiellońska/ ul. Magnoliowa/ ul. Rogowska)

...więcej...

działki nr 459/24, 459/28, 459/29, 459/33 459/35 – zakończone wynikiem pozytywnym

działki nr 459/23, 459/25, 459/26, 459/30, 459/31, 459/34 – zakończone wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 /

ogłasza III przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Jagiellońska/ul. Magnoliowa/ ul. Rogowska)

...więcej...

działki nr 459/23, 459/24, 459/25, 459/26, 459/28, 459/29, 459/30, 459/31, 459/33, 459/34 i 459/35 zakończone wynikiem negatywnym

działki nr 459/27 i 459/32 zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i 3 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/

ogłasza III przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach w obrębie 4 miasta, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 202/21 o pow. 0,9031 ha, KW nr LE1L/00042575/3

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm./ oraz § 16 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XI/48/2003 r. Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Prochowice /Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 05.11.2003r. Nr 206, poz. 2936 z późn. zm./,

ogłasza I przetarg publiczny ustny ograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości gruntowych

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1 i ust. 3, i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 782./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490

ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Jagiellońska/ul. Magnoliowa/ ul. Rogowska)

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

 na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 /

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Jagiellońska/ul. Magnoliowa/ ul. Rogowska)

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 207 poz. 1490/

ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach w obrębie 4 miasta, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 202/21 o pow. 0,9031 ha, KW nr LE1L/00042575/3

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 207 poz. 1490/

zaprasza w dniu 27 stycznia 2015r. o godz. 10.00 do Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach (sala nr 20) do udziału w pierwszych rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Prochowicach

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1-3 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /

ogłasza III przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Magnoliowa)

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. / oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 241 o powierzchni 0,3700 ha położonej w obrębie Golanka Dolna, KW nr LE1L/00070039/9

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 631/17 o powierzchni 0,1164 ha, położonej w obrębie Golanka Dolna KW nr LE1L/00053199/3.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1 i ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /

ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Magnoliowa)

...więcej...

działki nr 437/5 i 437/9 – zakończone wynikiem pozytywnym

działki nr 437/4 i 437/7- zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

 na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach w obrębie 4 miasta, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 202/21 o pow. 0,9031 ha, KW nr LE1L/00042575/3

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3a o łącznej powierzchni 22 m² (powierzchnia użytkowa lokalu 17 m² + powierzchnia pomieszczenia przynależnego 5 m²) w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 1, obręb 2 miasta położonego w budynku na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 83/2 o pow. 0,0185 ha, KW nr LE1L/00061705/3

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3a o łącznej powierzchni 22 m² (powierzchnia użytkowa lokalu 17 m² + powierzchnia pomieszczenia przynależnego 5 m²) w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 1, obręb 2 miasta położonego w budynku na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 83/2 o pow. 0,0185 ha, KW nr LE1L/00061705/3

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta (ul. Magnoliowa)

...więcej...

działka nr 437/4, 437/5, 437/7, 437/9 - zakończony wynikiem negatywnym

działka nr 437/3 i nr 437/8 - zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Prochowicach w obrębie 4 miasta, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 384/2 o pow. 2,8077 ha, KW nr LE1L/00042540/9

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 405/4 o pow. 0,50 ha położonej w obrębie Kawice, KW nr LE1L/00064539/9

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm/

zaprasza w dniu 18 grudnia 2013r. o godz. 12.00 sala nr 20 do Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach do udziału w pierwszych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach w obrębie 3 miasta oznaczonej nr 459/15 o pow. 1,5986 ha, KW nr LE1L/00042527/2

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm/

zaprasza w dniu 17 października 2013r. o godz. 12.00 do Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach (sala nr 20) do udziału w trzecich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej przychodni zdrowia oraz budynkiem usługowym położonej w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 32-34 w obrębie 2 miasta, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 59/2, 59/4 i 59/6 o powierzchni 0,2985 ha, wpisane do KW nr LE1L/00042477/6.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach przy ul. Pożarniczej, obręb 2 miasta oznaczonej jako działka nr 127/14 o pow. 0,0166 ha KW LE1L/00042423/3

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnymBurmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm/

zaprasza w dniu 12 września 2013r. o godz. 13.00 do Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach (sala nr 20) do udziału w czwartych rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Prochowicach, obręb 2 miasta wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalno-użytkowego i współwłasności w działce gruntu wynoszącym 1012/10000 w granicach działki 83/2 o pow. 0,0185 ha dla którego prowadzona jest KW nr LE1L/00061705/3.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1 i ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Prochowicach obręb 3 miasta oznaczonej nr 459/15 o pow. 1,5986 ha, KW nr LE1L/00042527/2

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach przy ul. Pożarniczej, obręb 2 miasta oznaczonej jako działka nr 127/14 o pow. 0,0166 ha KW LE1L/00042423/3

...więcej...

nie doszło do zawarcia umowy z wyłonionym w drodze przetargu nabywcą w związku z czym zostanie przeprowadzona nowa procedura przetargowa


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm/

zaprasza w dniu 9 lipca 2013r. o godz. 13.00 sala nr 20 do Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach do udziału w drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej przychodni zdrowia oraz budynkiem usługowym położonej w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 32-34 w obrębie 2 miasta, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 59/2, 59/4 i 59/6 o powierzchni 0,2985 ha, wpisane do KW nr LE1L/00042477/6.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1 i 3 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Prochowicach obręb 4 miasta oznaczonej nr 384/2 o pow. 2,8077 ha , KW nr LE1L/00042540/9

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm/

zaprasza w dniu 24 maja 2013r. o godz. 12.30 sala nr 20 do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice do udziału w trzecich rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Prochowicach, obręb 2 miasta wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalno-użytkowego i współwłasności w działce gruntu wynoszącym 1012/10000 w granicach działki 83/2 o pow. 0,0185 ha dla którego prowadzona jest KW nr LE1L/00061705/3. Budynek liczy dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze nieużytkowe. Znajdują się w nim trzy lokale mieszkalne i jeden użytkowy.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm/

zaprasza w dniu 24 maja 2013r. o godz. 12.00 sala nr 20 do Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach do udziału w pierwszych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Prochowice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183 o pow. 0,0584 ha, położonej w Prochowicach przy ul. Średniej, obręb 3 miasta, dla której prowadzona jest KW nr LE1L/00042532/0.

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 39 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /

ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach w obrębie 3 miasta -teren przy ulicy Jagiellońskiej

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Prochowicach obręb 3 miasta oznaczonej nr 459/15 o pow. 1,5986 ha, KW nr LE1L/00042527/2

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

 na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108/

ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości gruntowych

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

 na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108/

ogłasza II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach przy ul. Średniej, obręb 3 miasta, oznaczonej nr 183 o pow. 0,0584 ha, KW LE1L/00042532/0

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108/

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Prochowicach obręb 4 miasta oznaczonej nr 384/2 o pow. 2,8077 ha , KW LE1L/00042540/9

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108/

ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 4 w Prochowicach przy ul. Rynek 3, obręb 2 miasta oznaczonego nr 127/10 o pow. 102m², KW LE1L/00062535/7

...więcej...

Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu z dnia 10.01.2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłosił I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 4 o pow. 17,66 m² położonego na parterze budynku nr 3 przy ul. Rynek w Prochowicach w granicach działki 127/10 o pow. 102m².
Prawo własności do tej nieruchomości ujawnione jest w KW LE1L/00062535/7.
Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651ze. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz..2108)

O g ł a s z a I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach przy ulicy Średniej, obręb 3 miasta oznaczonej nr 183 o pow. 584 m2, KW LE1L/00042532/0

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651ze. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

O g ł a s z a I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach przy ulicy Kochanowskiego w drugiej linii zabudowy, obręb 3 miasta, oznaczonej nr 12/1 o pow. 899 m2, wpisanej KW LE1L/00042526/5

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

z a p r a s z a w dniu 26 października 2012r. o godz. 1330 , sala nr 20 do udziału w rokowaniach na zakup nieruchomości zabudowanej (obiekty po byłej przychodni zdrowia) położonej przy ul. Kochanowskiego 32-34 w Prochowicach (północna centralna część miasta) w granicach działek nr 59/2, 59/4, 59/6 obr. 2 o łącznej pow. 0,2985 ha, wpisana w KWLE1L/00042477/6

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 po.2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach teren – od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej,

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651ze. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz..2108)

O g ł a s z a I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach przy ulicy Armii Czerwonej , obręb 2 miasta oznaczonej nr 154/1 o pow.0,0332 m2 , KW LE1L/00042449/1

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

z a p r a s z a w dniu 29 sierpnia 2012r. do udziału w rokowaniach na sprzedaż:

lokalu mieszkalnego Nr 3 a, położonego na I piętrze w budynku Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Prochowicach wraz z udziałem wynoszącym 1012/10000 części we wspólnych częściach budynku mieszkalno-użytkowego i współwłasności gruntu w granicach działki nr 83/2 obr. 2 m. Prochowice o pow. 0,0185ha.Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej.

...więcej...

wynik negatywny


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prochowicach w granicach działki nr 451/18 obr. 3 miasta o pow. 1,0664 ha, wpisanej w KW LE1L/00042527/2 - dział III wolny od wpisów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Prochowice (symbol z planu 6PG.14)- tereny działalności gospodarczej – przemysł, przetwórstwo rolno-spożywcze, bazy, składy, rzemiosło usługowe i usługi

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prochowicach w granicach działki nr 451/18 obr. 3 miasta o pow. 1,0664 ha, wpisanej w KW LE1L/00042527/2 - dział III wolny od wpisów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Prochowice (symbol z planu 6PG.14)- tereny działalności gospodarczej – przemysł, przetwórstwo rolno-spożywcze, bazy, składy, rzemiosło usługowe i usługi

...więcej...

ogłoszenie o unieważnieniu


 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony (I przetarg odbył się 20 marca 2012r.) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (obiekty po byłej przychodni zdrowia), położonej przy ul. Kochanowskiego 32-34 w Prochowicach (północna centralna część miasta) w granicach działek nr 59/2, 59/4, 59/6 obr. 2 o łącznej pow. 0,2985 ha, wpisana w KWLE1L/00042477/6

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108z późn. zm.)

ogłasza-II przetarg ustny nieograniczony (pierwszy przetarg odbył się 26.03.2012r.) na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Prochowicach:
1. w granicach działki : nr 45/2 obr. 3 miasta o pow. 1.022 m2,
2. w granicach działki : nr 45/3 obr. 3 miasta o pow. 1.021 m2,
wpisane w KW LE1L/00042526/5, wolne od wpisów

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108z późn. zm.)

ogłasza-I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Prochowicach:
1. w granicach działki : nr 45/2 obr. 3 miasta o pow. 1.022 m2,
2. w granicach działki : nr 45/3 obr. 3 miasta o pow. 1.021 m2,
wpisane w KW LE1L/00042526/5, wolne od wpisów

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (t.j.Dz. U. z 2010r. nr 102poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 )

ogłasza III-gi przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu Nr 3 a, położonego na I piętrze w budynku Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Prochowicach wraz z udziałem wynoszącym 1012/10000 części we wspólnych częściach budynku mieszkalno-użytkowego i współwłasności gruntu w granicach działki nr 83/2 obr. 2 m. Prochowice o pow. 0,0185ha.


...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prochowicach w granicach działki nr 451/18 obr. 3 miasta o pow. 1,0664 ha, wpisanej w KW LE1L/00042527/2 - dział III wolny od wpisów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Prochowice (symbol z planu 6PG.14)- tereny działalności gospodarczej – przemysł, przetwórstwo rolno-spożywcze, bazy, składy, rzemiosło usługowe i usługi

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (obiekty po byłej przychodni zdrowia), położonej przy ul. Kochanowskiego 32-34 w Prochowicach (północna centralna część miasta) w granicach działek nr 59/2, 59/4, 59/6 obr. 2 o łącznej pow. 0,2985 ha, wpisana w KWLE1L/00042477/6

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (t.j.Dz. U. z 2010r. nr 102poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 )

O g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 27.04.2011, II- 22.07.2011r.III- 25.10.2011r.) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Prochowicach przy ulicy Akacjowej , obręb 3 miasta oznaczonej nr 435/7 o pow.0,1316 m2 , KW LE1L/00042527/2


...więcej...

zakończony wynikiem pozytywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (t.j.Dz. U. z 2010r. nr 102poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 )

ogłasza II-gi przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu Nr 3 a, położonego na I piętrze w budynku Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Prochowicach


...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108) z a p r a s z a   w dniu 31 października 2011r. o godz. 1230 , sala nr 20 do udziału w rokowaniach na zakup nieruchomości gruntowych , położonych  we wsi  Lisowice


...wyniki...


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (t.j.Dz. U. z 2010r. nr 102poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 ) ogłasza   I-szy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż lokalu Nr 3 a,  położonego na I piętrze  w budynku Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Prochowicach  wraz z udziałem wynoszącym 1012/10000 części we wspólnych częściach budynku mieszkalno-użytkowego  i współwłasności  gruntu w granicach działki nr 83/2 obr. 2 m. Prochowice o pow. 0,0185ha.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651ze. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz..2108)  O g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony  (I przetarg odbył się dnia 27.04.2011, II- 22.07.2011r.) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Prochowicach przy ulicy Akacjowej i  Rogowskiej, obręb 3 miasta.

...więcej...

działki 435/6 i 435/8 zakończone wynikiem pozytywnym

działka 435/7 zakończony wynikiem negatywnym
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybuprzeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108z późn. zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Lisowice.

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice  

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651ze. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz..2108) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Prochowicach teren – od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej, obręb 3 miasta


...więcej...


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice   

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108z późn. zm.)

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niżej wymienionych nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie wsi Lisowice

...więcej...

zakończony wynikiem negatywnym
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 poz.2108)

zaprasza w dniu 25 marca 2011r. o godz. 1330 do udziału w rokowaniach na zakup
nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Mierzowice gm Prochowice w granicach
działki nr 321/9 o pow. 0,1527 ha, wpisanej w KW LE1L/00052140/8 -Sąd Rejonowy w
Legnicy.

...więcej...

zakończone wynikiem pozytywnymBurmistrz Miasta i Gminy Prochowice  

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 po.2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Prochowicach teren – od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej, obręb 3 miasta

...więcej...


Działki 435/9 - "zakończony wynikiem pozytywnym"
Działki 435/5 obr. 3    - "zakończony wynikiem pozytywnym"

 Działki 435/5, 435/6, 435/7, 435/8 -  "zakończony wyniekiem negatywnym"
Działki  435/6, 435/7, 435/8 - "zakończony wynikiem negatywnym"


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 po.2108 ze zm.

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Prochowicach przy ulicy Mieszka  I


...więcej...

zakończony wynikiem negatywnymBurmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21.08.1997r. (t.j.U. z 2010. nr 102 poz.651z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14. 09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.207 po.2108)
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
stanowiących własność Gminy Prochowice

...więcej ...

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym
2010-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


Ogłasza II przetarg (I przetarg odbył się 28.09.2010r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Prochowice

...więcej...

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym
2010-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


ogłasza II –gi przetarg nieograniczony (I przetarg odbył się 29.09.2010) na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej nr 33 w Prochowicach w granicach działki nr 190/21 obr. 3 m. o pow. 0,0756ha, KW LE1L/00042531/3 (Wydz. KW - Sąd Rej. Legnica) .

...więcej...

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym
2010-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach teren – od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej, obręb 3 miasta (I przetarg odbył się dnia 3 .09. 2009r., II-gi 20.11.2009r.,III – 10.03.2010r.,IV 26.05.2010r.,V-28.09.2010r.) .

...więcej...

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym2010-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
zaprasza w dniu 29 września 2010r. do udziału w rokowaniach na zakup nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Gromadzyń gm Prochowice.
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

 


 2010-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach teren od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej.  
 
   
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym 2010-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza przetarg nieograniczony /licytacja/
na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej nr 33 w Prochowicach.  
 
   
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


 2010-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Prochowice.  
 
   
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


 2010-06-14

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Mierzowice gm Prochowice.  
 
   
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


 2010-05-13

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę  lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Legnickiej 3 w Prochowicach 
działka nr 89 obręb 2
  
   
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym
2010-05-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (teren – od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej) 

Położonych    Prochowicach   
 

....więcej....


 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym
 2010-05-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
II przetarg nieograniczony/licytacja/ na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości 

Położonej    Prochowicach   
 

....więcej....


 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym
 2010-05-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  

Położonych    Prochowicach   
 

....więcej....


 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym
 2010-04-21

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości  

Położonej  we wsi Gromadzyń gm Prochowice    
 

....więcej.... 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym2010-03-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości 

Położonej    Prochowicach   
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym
2010-03-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (teren – od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej) 

Położonych    Prochowicach   
 

....więcej....


 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym


 2010-03-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  

Położonych    Prochowicach   
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym2010-03-09

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
I -wszy przetarg nieograniczony/licytacja/ na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości 

Położonej    Prochowicach   
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


 
 2010-01-29

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości 

Położonej  we wsi  Gromadzyń gm Prochowice  
 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym2009-11-20

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   
ogłasza
II  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Prochowicach teren – od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej, obręb 3 miasta (I przetarg odbył się dnia 3 września 2009r.) 
 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


 
2009-11-18

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                   

Ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony (poraz drugi)

 na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Prochowicach przy ulicy Mieszka  I  jak niżej:  (I przetarg odbył się dnia 25 marca,II-gi 10 lipca2009r.)


 

....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym 2009-10-26

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 22 paździrnika 2009 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej: 

Stanowiących własność Gminy Prochowice. 
 


....więcej....

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


 


2009-07-14

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 3 września 2009 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych: 

 

Położonych w Prochowicach teren – od ulicy Jagiellońskiej do Rogowskiej. 


....więcej....

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


2009-07-14

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 10 lipca 2009 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych: 

 

Położonych w Prochowicach przy ulicy Mieszka I


 


....więcej....

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

 


2009-04-27

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 17 kwietnia 2009 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg nieograniczony/licytacja/ na sprzedaż : 


1. lokalu niemieszkalnego nr 3,położonego na parterze budynku mieszkalnego Nr 6 przy ulicy Gen.Świerczewskiego w Prochowicach wraz z udziałem 15/100 we współwłasności nieruchomości w granicach działki nr 21/4 obr. 1 m. o pow. 0,3042ha, KW 51081/9.
 


....więcej....

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym

 


2009-03-30

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 25 marca 2009 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych: 

 

Położonych w Prochowicach przy ulicy Mieszka:

1. działka nr 207/5 obr. 4 o pow. 0,1810 ha, wpisana w KW 42540

2. działka nr 207/4o pow.0,1648 i nr 208/3 o pow.0,0159 =łącznie o pow.0,1807 ha obr. 4 wpisane w KW 42540 i 40331

3. działka nr 208/5 obr. 4 o pow. 0,2103 ha, wpisana w KW 40331

4. działka nr 209/4 obr. 4 o pow. 0,2051 ha, wpisana w KW 42540

5. działka nr 209/5 o pow.0,2045 obr. 4 , wpisane w KW 42540

 

Wszystkie przetargi zakończone wynikiem negatywnym


....więcej....


2009-02-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 25 marca 2009 r. o godz. 1245 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej: 

 

Położonej w Prochowicach w granicach działki:

1. nr 165/1 obr. 3 miasta o pow. 0,0418 ha, wpisana w KW LE1L/00042503/8
 


....więcej....

 


2009-02-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 25 marca 2009 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych: 

 

Położonych w Prochowicach przy ulicy Mieszka:

1. działka nr 207/5 obr. 4 o pow. 0,1810 ha, wpisana w KW 42540

2. działka nr 207/4o pow.0,1648 i nr 208/3 o pow.0,0159 =łącznie o pow.0,1807 ha obr. 4 wpisane w KW 42540 i 40331

3. działka nr 208/5 obr. 4 o pow. 0,2103 ha, wpisana w KW 40331

4. działka nr 209/4 obr. 4 o pow. 0,2051 ha, wpisana w KW 42540

5. działka nr 209/5 o pow.0,2045 obr. 4 , wpisane w KW 42540

 


....więcej....

 


2009-02-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 25 marca 2009 r. o godz. 1245 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej: 

 

Położonej w Prochowicach w granicach działki:

1. nr 165/1 obr. 3 miasta o pow. 0,0418 ha, wpisana w KW LE1L/00042503/8
 


....więcej....

 


2009-01-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 31 marca 2009 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej: 

 

Położonej w Prochowicach w granicach działki:

1. nr 248/9 obr. 4 miasta o pow. 3,3989 ha, wpisanej w KW LE1L/00042541/6 - dział III wolny od wpisów
 


....więcej....

 


2008-10-22

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 21 listopada 2008 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego: 

1. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. Legnickiej 3 w Prochowicach działka nr 89 obręb 2   


....więcej....

 


2008-08-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 24 września 2008 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego : 

1. Lokal użytkowy Nr 4, powierzchnia użytkowa lokalu: 17,80m2 , numer ewidencyjny działki: 84/28, obręb :2  


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 18 czerwca 2008 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości jn: 

1. Nieruchomości zabudowanej (budynek po byłej przychodni ) budynkiem wolnostojącym 2-u kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym, o 2-ch klatkach schodowych z poddaszem użytkowym  


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 17 czerwca 2008 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości jn: 

1.Nieruchomości gruntowej, położonej w Prochowicach w granicach działki nr 228/1 obr. 3 o pow. 0,0924 ha, wpisana w KW LE1L/00043957/2   


....więcej....2009-03-30

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 25 marca 2009 r. o godz. 1245 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej: 

 

Położonej w Prochowicach w granicach działki:

1. nr 165/1 obr. 3 miasta o pow. 0,0418 ha, wpisana w KW LE1L/00042503/8
 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym


....więcej....

 


2009-03-23

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 20 marca 2009 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: 

 

Nieruchomości gruntowej, położonej w Prochowicach w granicach działki:

1. nr 77/2 obr. 4 miasta o pow. 2,0810 ha, wpisana w KW LE1L/00042539/9, wolna od wpisów
 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


2008-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 28 stycznia 2009 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: 

 

Nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Mierzowice gm Prochowice w granicach działek:

1. nr 321/9 o pow. 0,1527 ha, wpisana w KW LE1L/00052140/8

2. nr 321/10 o pow. 0,1148 ha, wpisana w KW LE1L/00052140/8    

 

1. w odniesieniu do działki nr 321/9   -  "Przetarg zakończony wynikiem negatywnym"
2. w odniesieniu do działki nr 321/10 -  "Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym"


....więcej....

 


2008-09-12

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 29 października 2008 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 


1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Prochowicach przy ulicy M.R.Żymierskiego w granicach działki nr 506 o pow. 0,0834 ha, wpisana w KW LE1L/00039570/4  

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Prochowicach przy ulicy M.R.Żymierskiego w granicach działki nr 505 o pow. 0,0835 ha, wpisana w KW LE1L/00043957/2  

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 29 października 2008 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:  

1. Nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Mierzowice gm Prochowice w granicach działki nr 321/9 o pow. 0,1527 ha, wpisana w KW LE1L/00052140/8   

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 29 października 2008 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 


1. Nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Gromadzyń gm Prochowice w granicach działki nr 78/3 o pow. 0,5245 ha, wpisana w KW LE1L/00043556/1   

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 29 października 2008 r. o godz. 1430 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 

1. Nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Kwiatkowice gm Prochowice w granicach działki nr 55/5 o pow. 0,0784 ha, wpisana w KW 52144   

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 22 kwietnia 2008 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości jn: 

1.Nieruchomości gruntowej, położonej w Prochowicach w granicach działki nr 165/1 obr. 3 o pow. 0,0418 ha, wpisana w KW 42503  

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 22 kwietnia 2008 r. o godz. 1315 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości jn: 

1.Nieruchomości gruntowej, położonej w Lisowicach gm. Prochowice w granicach działki nr 608/2 o pow. 0,1192 ha, wpisana w KW LE1L/00017465/5  

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 22 kwietnia 2008 r. o godz. 1345 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych jn: 

1. Działka nr 207/5 obr. 4 o pow. 0,1810 ha, wpisana w KW 42540, 2. Działka nr 207/4o pow.0,1648 i nr 208/3 o pow. 0,0159 łącznie o pow.0,1807 ha obr. 4 wpisane w KW 42540 i 40331 3. Działka nr 208/5 obr. 4 o pow. 0,2103 ha, wpisana w KW 40331 4. Działka nr 209/4 obr. 4 o pow. 0,2051 ha, wpisana w KW 42540 5. Działka nr 209/5 o pow.0,2045 obr. 4 , wpisana w KW 42540  

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 22 kwietnia 2008 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości jn: 

1.Nieruchomości gruntowej, położonej w Golance Dolnej gm. Prochowice w granicach działki nr 632/1 o pow. 0,3898 ha, wpisana w KW 74746/6  

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 12 marca 2008 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 do udziału w rokowaniach na zakup nieruchomości jn: :

1. Nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Kwiatkowice gm Prochowice w granicach działki nr 55/5 o pow. 0,0784 ha, wpisana w KW 52144 .  

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 22 lutego 2008 r. o godz. 14-tej w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 do udziału w rokowaniach na zakup nieruchomości jn: :

1. Nieruchomości zabudowanej w granicach działki 2/69 w obrębie wsi Lisowice gm. Prochowice o pow. 4863m2 .  

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 1345 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych :

1. Położonych w Prochowicach przy ulicy Mieszka I  

 

Działka 208/6 - Przetarg zkończony wynikiem pozytywnym.
Działki 207/5, 207/4, 208/5, 209/4 i 209/5 - Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych : 

1. położonej w Golance Dolnej gm. Prochowice w granicach działki nr 632/1 o pow. 0,3898 ha, wpisana w KW 74746/6  

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
z a p r a s z a w dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy – sala nr 20 na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :

1. Położonej w Prochowicach w granicach działki nr 165/1 obr.3 o pow. 0,0418 ha, wpisana w KW 42503  

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
zaprasza w dniu 29 listopada 2007r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy - sala nr 20  do udziału w rokowaniach na zakup nieruchomości jn:

1. Nieruchomości zabudowanej w granicach działki 2/69 w obrębie wsi Lisowice gm. Prochowice o pow. 4863m2.

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym


....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
zaprasza w dniu 28 listopada 2007r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta i Gminy - sala nr 20 na II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

1. nieruchomości gruntowej, położonej  w Mierzowicach gm. Prochowice w granicach działki nr 196/3 o pow. 0,1239 ha, wpisana w KW 52141.

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym

....więcej....Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
zaprasza w dniu 28 listopada 2007r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy - sala nr 20 na II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości
:

1.Nieruchomości gruntowej, położonej  w Prochowicach w granicach  działki nr 165/1 obr. 3 o pow. 0,0418 ha, wpisana w KW 42503.

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

 

....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
zaprasza w dniu 31 października 2007r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta i Gminy - sala nr 20 na I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

1. nieruchomości gruntowej, położonej  w Prochowicach w granicach  działki nr 134 obr. 2 o pow. 0,0601 ha, wpisana w KW 42486.

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym

....więcej....


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
zaprasza w dniu 24 października 2007r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy - sala nr 20 na I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

1. położonej  w Golance Dolnej  gm. Prochowice w granicach  działki  nr  632/1 o pow. 0,3898 ha, wpisana w KW 74746/6.

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

 

2. położonej  w Lisowiach  gm. Prochowice w granicach  działki nr  277/8   o pow. 0,1504 ha, wpisana w KW 54276.

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym

 

....więcej....

 


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
zaprasza w dniu 17 października 2007r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy - sala nr 20 na I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

1. nieruchomości gruntowej, położonej w Prochowicach w granicach  działki nr 241 obr. 4 o pow. 0,8092 ha, wpisana w KW 42417.

 

Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym

 

....więcej....

 


 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-01-11 13:26:08
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-09-28 12:07:17 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254399