Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Inne:
Archiwum

Dokumentacja powstająca, nadsyłana i składana w Urzędzie dzieli się na kategorie A i B.

Kat A – zawiera dokumenty przechowywane przez okres 25 lat , które następnie przekazuje się do właściwego archiwum państwowego. Kat. B zawiera dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu.


W zbiorach archiwalnych Urzędu znajdują się następujące dokumenty kat. A:

 • Protokoły  z  posiedzenia   sesji
 • Protokoły z posiedzenia  zarządu
 • Protokoły z posiedzeń  stałych  komisji Rady
 • Uchwały Rady Miasta i Gminy
 • Uchwały Zarządu
 • Roczne sprawozdania finansowe z wykonania budżetu
 • Budżety  i jego zmiany
 • Organizacja pracy rady ,zarządu, komisji
 • Plany pracy rady ,zarządu ,komisji
 • Regulamin organizacji urzędu
 • Statut Miasta i Gminy
 • Decyzje o lokalizacji inwestycji
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Akta osobowe pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach i Urzędu


 
informacje udostępnił:Bolesław Demecki
data udostępnienia: 2008-01-10 15:02:17
ostatnia modyfikacja: Bolesław Demecki 2008-01-10 15:08:48 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254415