Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty lokalne:
Podatek rolny

Informacja dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis – np. umorzenie zaległości podatkowych – podejmowane decyzje organu podatkowego w tym zakresie będą podejmowane negatywnie (za 2018 rok).


Podatek Rolny na 2019r.

NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019

wynosi 54,36 zł za 1 dt. ( Monitor Polski z dnia 19 października 2018 r.poz. 1004),

 

dla gruntów powyżej 1 ha stawka podatku wynosi ; 

54,36 zł za 1 dt. x 2,5 q żyta = 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego

dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych stawka podatku rolnego wynosi;

54,36 zł za 1 dt. x 5 q żyta = 271,80 zł z 1 ha fizycznego


Podatek Rolny na 2018r.

NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018

wynosi 52,49 zł za 1 dt. ( Monitor Polski z dnia 20 października 2017 r.poz. 958),

 

dla gruntów powyżej 1 ha stawka podatku wynosi ; 

52,49 zł za 1 dt. x 2,5 q żyta = 131,2250 zł z 1 ha przeliczeniowego

dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych stawka podatku rolnego wynosi;

52,49 zł za 1 dt. x 5 q żyta = 262,45 zł z 1 ha fizycznego


Podatek Rolny na 2017r.

NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017

wynosi 52,44 zł za 1 dt. ( Monitor Polski z dnia 19 października 2016 r.poz. 993),

 

dla gruntów powyżej 1 ha stawka podatku wynosi ; 

52,44 zł za 1 dt. x 2,5 q żyta = 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego

dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych stawka podatku rolnego wynosi;

52,44 zł za 1 dt. x 5 q żyta = 262,20 zł z 1 ha fizycznego

Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).


Podatek Rolny na 2016r

Na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (Monitor Polski z 2015r., poz. 1025) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Informuje się, że do wymiaru podatku rolnego (powyżej 1 ha) –
1 ha przeliczeniowy w 2016r. wynosi

 53,75 zł za 1 dt. x 2,5 q żyta = 134,37 zł

dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych (poniżej 1 ha fizycznego) – stawka podatku rolnego wynosi

 53,75 zł za 1 dt. x 5 q żyta = 268,75 zł

Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).


Podatek rolny na 2015 rok wg Komunikatu Prezesa GUS

MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 935
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. Poz. 40)
ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Witkowski


 Lista załączników:Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 

Poniższy załącznik jest wymagalny przy zastosowaniu ulg (z tytułu nabycia i zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego)
Formularz 

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2007-12-31 11:53:54
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-11-28 14:41:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254456