Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Kontrole:
Kontrole

Protokoły z kontroli - 2018r.

Protokół kontroli RIO z gospodarki finansowej gminy
Wystapienie pokontrolne RIO z czerwca 2018 roku z kontroli gospodarki finansowej
Protokołu z kontroli przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z czerwca 2018r.
Wystapienie pokontrolne z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie kontroli realizacji spraw z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
Wystapienie pokontrolne - 09.05.2018r.
Wystapienie pokontrolne - 07.05.2018r.
Wystapienie pokontrolne - 02.05.2018r.
Protokół z kontroli - 29.03.2018r.
Protokół z kontroli - 14.02.2018r.


Protokoły z kontroli - 2017r.

Wystapienie pokontrolne - 18.08.2017r.
Protokół z kontroli - 31.05.2017r.
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 03.02.2017r. oraz wystąpienie pokontrolne
- Protokół z kontroli 2017-10-31
   - nakaz 2017-10-31
   - wystąpienie 2017-10-31
- Protokół z kontroli 2017-06-05


Protokoły z kontroli - 2016r.

- protokołu z kontroli urzędu nt. GOSPODARKI FINANSOWEJ URZĘDU ZA ROK 2016
- Protokół z kontroli zadania "Tajemniczy ogród - dydaktyczna ścieżka przyrodnicza" - przeprowadzonej przez WFOŚ Wrocław w marcu 2016 roku
- Protokół z kontroli operacji w ramach PROW 2007-2013 pn." Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Szczedrzykowice" maj 2016 r. - dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Protokół z kontroli dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu - wybory prezydenckie, parlamentarne oraz referendum w 2015 roku oraz zalecenia pokontrolne z kontroli kompleksowej w 2014 roku dokonanej we wrześniu , październiku 2016 roku.
- Protokół z kontroli WFOŚiGW 2016-09-30


Protokoły z kontroli - 2015r.

- Protokół z kontroli 12.08.2015
- Protokół z kontroli 09.07.2015
- Protokół z kontroli 22.06.2015
- Protokół z kontroli 14.05.2015
- Protokół z kontroli 30.04.2015
- Protokół z kontroli 28.04.2015
- Protokół z kontroli 09.04.2015
- Protokół z kontroli 29.01.2015
- Protokół z kontroli 29.01.2015


Protokoły z kontroli - 2014r.

- Protokół z kontroli 04.11.2014
- Protokół z kontroli 04.09.2014
- Protokół z kontroli 01.09.2014
- Protokół z kontroli 12.08.2014
- Protokół z kontroli 12.08.2014
- Protokół z kontroli 16.07.2014
- Protokół z kontroli 04.04.2014
- Protokół z kontroli 07.03.2014
- Protokół z kontroli 26.02.2014
- Protokół z kontroli 26.02.2014
- Protokół z kontroli 28.01.2014


Protokoły z kontroli - 2013r.

- Protokół z kontroli 17.10.2013
- Protokół z kontroli 10.09.2013


Protokoły z kontroli - 2012r.

- Protokół z kontroli 28.09.2012
- Protokół z kontroli 08.11.2012
- Protokół z kontroli 20.02.2012

- Protokół z kontroli 07.02.2012
- Protokół z kontroli 09.01.2012


Protokoły z kontroli - 2011r.

- Protokół z kontroli 22.11.2011
- Protokół z kontroli 15.11.2011
- Protokół z kontroli 09.10.2011
- Protokół z kontroli 30.08.2011
- Protokół z kontroli 24.05.2011
- Protokół z kontroli 14.04.2011
- Protokół z kontroli 08.02.2011
- Protokół z kontroli 04.02.2011


Protokoły z kontroli - 2010r.

- Protokół z kontroli 30.06.2010
- Protokół z kontroli 09.02.2010
- Protokół z kontroli 18-20.01.2010


Protokoły z kontroli - 2009r.

- Protokół z kontroli 15.09.2009
- Protokół z kontroli 10.06.2009
Protokół z kontroli 15.12.2008 - 27.02.2009


Protokoły z kontroli - 2008r.

- brak kontroli


Protokoły z kontroli - 2007r.

- Protokół z kontroli 2007-02-23


Protokoły z kontroli - 2006r. 

Protokół z kontroli SP Prochowice 12.06.2006 - 15.03.2006
Protokół z kontroli Gimnazjum Prochowice 06.06.2006-15.03.2006
Protokół z kontroli NIK 09.01.2006 - 15.03.2006
- Wystąpienie pokontrolne
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Prochowice.
- Załącznik 1
- Załącznik 2


Protokoły z kontroli - 2005r.

- Brak kontroli


Protokoły z kontroli - 2004r.

- Protokół z kontroli 2004


Protokoły z kontroli - 2003r.

- Brak kontroli


Protokoły z kontroli - 2002r.

- Brak kontroli


Protokoły z kontroli - 2001r.

- Protokół z kontroli 2001

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2007-12-31 11:22:09
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-07-06 12:14:21 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254417