Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia publiczne:
Ogłoszenia

13.10.2015r. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016.
zawiadomienie


08.10.2015r. Budowa chodnika oraz modernizacja nawierzchni w pasie drogi powiatowej nr 2191D (ul. jagiellońska) w m. Prochowicach).
zawiadomienie
07.05.2015r. Budowa placu zabaw w Golance Dolnej
zawiadomienie
04.05.2015r. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, siłowych i sportowych na place zabaw w gminie Prochowice
zawiadomienie
zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty
zawiadomienie
19.03.2015r. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szczedrzykowicach
unieważniony zawiadomienie
19.03.2015r. Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Pocztowa 16 w Prochowicach
zawiadomienie
19.02.2015r. Budowa internetowego systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”.
aktualny
17.02.2015r. Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, wdrożenie e-usług na e-PUAP oraz organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego.
aktualny
19.01.2015r. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej z aspektami przyrodniczymi Krainy Łęgów Odrzańskich w Prochowicach
rozstrzygnięty 05.02.2015r.zawiadomienie
10.10.2014r. Remont nawierzchni ścieżek ruchu pieszego na Szlaku Odry oraz budowa Odrzańskiego Placu w centrum Prochowic
rozstrzygnięty 27.10.2014r. zawiadomienie

19.09.2014r.
"Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 1024817 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek."
zawiadomienie
19.09.2014r. "Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Prochowicach"
rozstrzygnięty 06.10.2014r. zawiadomienie
15.09.2014r. "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 "
rozstrzygnięty 06.10.2014r. zawiadomienie
12.09.2014r. "Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Kawicach na działce nr 391 "
rozstrzygnięty 03.10.2014r. zawiadomienie
08.09.2014r. "Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 32/34 w Prochowicach "
rozstrzygnięty 23.09.2014r zawiadomienie
08.09.2014r. "Wykonanie oświetlenia solarnego miejsc turystyczno-rekreacyjnych w Kawicach, Prochowicach, Kwiatkowicach "
rozstrzygnięty 24.09.2014rzawiadomienie
29.08.2014r "Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Karola Miarki w Prochowicach oraz doposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Kwiatkowicach i Kawicach "
rozstrzygnięty 18.09.2014r zawiadomienie
12.08.2014r. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice" .
rozstrzygnięty 03.10.2014r zawiadomienie
04.08.2014r. Remont dachu sali gimnastycznej na budynku Szkoły Podstawowej w Prochowicach.
unieważnienie
14.07.2014r. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw położonego na terenie zabytkowego parku w Rogowie Legnickim .
rozstrzygnięty 24.07.2014r zawiadomienie
04.07.2014r. Remont chodników w obrębie Cmentarza Komunalnego w Prochowicach.
rozstrzygnięty 24.07.2014r zawiadomienie
27.06.2014r. Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych w Gromadzyniu i Rogowie Legnickim
rozstrzygnięty 18.07.2014r zawiadomienie
25.06.2014r Remont budynku świetlicy wiejskiej w Motyczynie
rozstrzygnięty 17.07.2014r zawiadomienie
19.05.2014r. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu turystyczno-rekreacyjnego w Lisowicach
rozstrzygnięty 05.06.2014r zawiadomienie
24.04.2014r. Remont dachu na budynku mieszkalnym Rynek 10 w Prochowicach
rozstrzygnięty zawiadomienie
14.04.2014r. Dostawa i montaż wyposażenia terenów turystyczno-rekreacyjnych w Lisowicach, Gromadzyniu i Rogowie Legnickim
rozstrzygnięty 23.04.2014r zawiadomienie
02.04.2014r. Dostawa i montaż oznakowania informacyjno-turystycznego rowerowego Szlaku Odry na terenie Gminy Prochowice rozstrzygnięty 10.04.2014r zawiadomienie
31.03.2014r. „KAWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych"
rozstrzygnięty 22.04.2014r zawiadomienie
24.03.2014r. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1244D w Lisowicach.” ( II przetarg nieograniczony )
rozstrzygnięty 10.04.2014r zawiadomienie
20.03.2014r. Osuszenie suteryny budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Prochowicach
rozstrzygnięty 03.04.2014r zawiadomienie
19.03.2014r. Park w Rogowie Legnickim miejscem wypoczynku i rekreacji na Szlaku Odry
rozstrzygnięty 04.04.2014r zawiadomienie
25.02.2014r. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1244D w Lisowicach
unieważnienie przetargu
17.02.2014r.
Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz modernizacja nawierzchni placu i chodnika w sąsiedztwie ulic Kochanowskiego, Wolności, Rynek, Armii Czerwonej w Prochowicach
rozstrzygnięty 06.03.2014r zawiadomienie
12.02.2014r. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej dla wsi Mierzowice z włączeniem do sieci we wsi Lisowice
rozstrzygnięty 06.03.2014r zawiadomienie
04.02.2014r. Wyposażenie Centrum konferencyjno-rekreacyjnego oraz punktu przystankowego dla turystów podróżujących Szlakiem Odry
rozstrzygnięty 13.02.2014r zawiadomienie
ogłoszenie o zmianie 18.02.2014r
ogłoszenie 2 o zmianie 21.02.2014r
03.02.2014r. Rozbiórka obiektów przy ul. K.Miarki 3 w Prochowicach
rozstrzygnięty 19.02.2014r zawiadomienie
22.01.2014r. Przebudowa nawierzchni chodnika w Szczedrzykowicach
\rozstrzygnięty 25.02.2014r zawiadomienie
22.01.2014r. Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Wrocławskiej w Prochowicach
rozstrzygnięty 19.02.2014r zawiadomienie
22.01.2014r. Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Armii Czerwonej w Prochowicach
rozstrzygnięty 25.02.2014r zawiadomienie
16.01.2014r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i okolicy ul. Rogowskiej w Prochowicach
rozstrzygnięty 05.02.2014r zawiadomienie
13.01.2014r. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu.
rozstrzygnięty 29.01.2014 zawiadomienie

ARCHIWUM


 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2007-12-31 11:07:36
ostatnia modyfikacja: Administrator 2017-03-03 13:52:06 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254467