Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Inne:
Rejestry

Referat Finansowy prowadzi :

    · Rejestr wymiarowyReferat Organizacyjno – Prawny prowadzi:

    · Rejestr Zarządzeń Burmistrza 
    · Rejestr Postanowień Burmistrza 
    · Rejestr wniosków radnych 
    · Rejestr interpelacji radnych 
    · Rejestr skarg i wniosków obywateli 
    · Rejestr wydawanych zaświadczeń 
    · Rejestr druków ścisłego zarachowania 
    · Rejestr korespondencji Urzędu 
    · Rejestr delegacji służbowych 
    · Rejestr wyjść służbowych i prywatnych 
    · Rejestr PetycjiReferat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi:

    · Rejestr umów 
    · Rejestr zawartych ugód 
    · Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej 
    · Rejestr wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 
    · Rejestr teczek lokalowych 
    · Rejestr pozwoleń na pochówek 
    · Rejestr umów na lokale użytkowe 
    · Rejestr oczekujących na mieszkania komunalne 
    · Rejestr wydanych zezwoleń na alkohol 
    · Rejestr placówek detalicznych i gastronomicznych 
    · Rejestr udzielonych zamówień o wartości do 3000 euroReferat Spraw Społecznych Obywatelskich prowadzi:

    · Rejestr wyborców 
    · Rejestr wydanych dowodów osobistych 
    · Rejestr utraconych dowodów osobistych 
    · Rejestr przedpoborowych 
    · Rejestr zapewnień
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi:

    · Rejstr urządzeń wodnych 
    · Rejestr umów dzierżawnych 
    · Rejestr gruntów gminnych 
    · Rejestr zezwoleń na postępowanie z odpadami 
    · Rejestr numerów porządkowych 
    · Rejestr akt osiedleńczych z terenu gminy Prochowice 
    · Rejestr sprzedaży mienia komunalnego
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej prowadzi:

    · Rejestr zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy 
    · Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2007-12-27 15:20:17
ostatnia modyfikacja: Administrator 2016-05-06 14:03:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254648