Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia publiczne:
Ogłoszenia 2016

Data wystawienia: 12.10.2016 r.
Status: aktualne

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego w opcji wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Załącznik:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ, Załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ
3. Załącznik Nr 3 do SIWZ
4. Pytania i odpowiedzi - 18.10.2016r
5. Załączniki doc
6. Otwarcie ofert

7. Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 05.10.2016 r.
Status: aktualne

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice

Załącznik:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
7. Formularz Nr 1
8. Formularz Nr 2
9. Formularz Nr 3
10. Formularz Nr 4 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 

Wyjaśnienia SIWZ nr 1.pdf 

Dokumenty z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 05.10.2016 r.
Status: aktualne

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

Załącznik:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularze do SWIZ
4. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Projekt umowy
5. Zmiana zapisu SIWZ

6. Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 05.09.2016 r.
Status: aktualne

Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,- PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularze do siwz
4. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Informacje

6. Zmaina Załącznika Nr 1 do SIWZ
7.
Poprawiony formularz
8.
Zapytania do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


27-07-2016 - Zaproszenia do składania ofert na dostawę lamp solarnych


Data wystawienia: 21.07.2016 r.
Status: zakończone

Remont drogi gminnej w miejscowości Lisowice Etap I i II

Załącznik:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 15.07.2016 r.
Status: zakończone

Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej w Prochowicach  

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ tom I i II

PYTANIA - ODPOWIEDZI_25_07_2016

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - 04.08.2016


Data wystawienia: 28.06.2016 r.
Status: zakończone

Przebudowa drogi powiatowej nr 2179D w Kawicach

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ tom I i II 


PYTANIA - ODPOWIEDZI_14_07_2016

INFORMACJA z 19.08.2016 o przedłużeniu terminu związania ofertą

INFORMACJA z 17.10.2016 o przedłużeniu terminu związania ofertą
Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 15.06.2016 r.
Status: zakończone

Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Wrocławska 51 w Prochowicach

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót 
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - STOiWRB  
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy 
6. Formularze do SIWZ

7. 06.07.2016 Zawiadomienie


Data wystawienia: 13.04.2016 r.
Status: zakończone

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Kwiatkowice

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ tom I i II

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.04.2016 r. kierowane do wszystkich Wykonawców

18.05.2016 Zawiadomienie


Data wystawienia: 06.04.2016 r.
Status: zakończone

Remont obiektów zaplecza stadionu sportowego przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ tom I i II

29.04.2016 Zawiadomienie


Data wystawienia: 16.03.2016 r.
Status: zakończone

Rewitalizacja zabytkowego parku w Prochowicach

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Instrukcja dla wykonawców

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
- FORMULARZ OFERTY- poprawiony
- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
- Uzupełnienie do odpowiedzi na zapytania

Zawiadomienie

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2016-07-22 11:31:23
ostatnia modyfikacja: Administrator 2017-06-08 11:29:06 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254523