Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rewitalizacja:
LPR 2016-2020

Data wystawienia: 12.08.2016 r.
Status: Aktualne

Informacja z konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 - 2021"

 Załączniki:
1. Informacja z konsultacji społecznych z dnia 11.08.2016 r.


Data wystawienia: 02.08.2016 r.
Status: zakończone

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021"

 Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021
3. Formularz uwag


Data wystawienia: 19.05.2016 r.
Status: zakończone

Informacja o konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prochowice w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 - 2021

Załącznik:
1.Informacja o konsultacji z dnia 19.05.2016r.


Data wystawienia: 16.05.2016 r.
Status: aktualne

Nabór do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 - 2021

Załączniki:
1.Ogłoszenie 
2. Karta projektu i instrukcja
3. Mapa obszaru rewitalizowanego


Data wystawienia: 11.05.2016 r.
Status: zakończone

Ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prochowice

Załączniki:
1.Ogłoszenie 
2. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice
3. Formularz uwag
4. Formularz uwag edytowalny


Data wystawienia 14.04.2016 r.
Status: aktualne

Zgodnie Zarządzeniem nr IGP.122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14.04.2016 r. o powołaniu Zespołu do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021 procesem opracowania LPR na lata 2016 – 2021 zarządzają członkowie Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021. Zakres prac zespołu obejmuje:

1. Koordynacja działań mających na celu aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

2. Określenie na podstawie opracowanych analiz i ekspertyz, kierunków działań mających na celu eliminację negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonych obszarach oraz wizji stanów obszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji.

3. Ustanowienie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

4. Opracowanie systemu monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zarządzenie nr IGP.122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14.04.2016r.


Data wystawienia 24.03.2016 r.
Status: zamknięte

Ogłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnych, działających na terenie Gminy Prochowice do Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Formularz zgłoszeniowy edytowalny

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2016-03-24 13:11:52
ostatnia modyfikacja: Administrator 2016-08-12 14:25:05 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254510