Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
Konkursy ofert


2019-01-02 Wyniki Konkursu "Posiłek dla potrzebujących 2019r."2018-12-10 Otwarty konkurs "Posiłek dla potrzebujących 2019r."Wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


2018-06-19
- wyniki konkursu
- wyniki konkursu


2018-05-24 Konkurs – pozalekcyjne zajęcia sportowe
- Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego
- Wzór przewidywana kalkulacja kosztów
- Wzór oferty realizacji zadania publicznego
- Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


2018-05-24 Konkurs - wypoczynek letni
- Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego
- Wzór przewidywana kalkulacja kosztów
- Wzór oferty realizacji zadania publicznego
- Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


2018-05-07 Protokół z ogłoszenia
2018-05-07 Postanowienie o komisji

2018-04-27 Wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Upowrzechnianie Turystyki w Gminie Prochowice
- ogłoszenie o wpłynięciu oferty
- oferta PTTK


2017-12-29 Otwarty konkurs "Posiłek dla potrzebujących 2018r."
- protokół
- wyniki konkursu


2017-12-07 Otwarty konkurs "Posiłek dla potrzebujących 2018r."


2017-06-13 Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania: „Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy)- kwota dofinansowania realizacji zadania : do 10.000zł "


2017-06-12 Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania:„Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice - kwota dofinansowania realizacji zadania: do 10 000,00 zł.”


2017-05-24 Wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „ZAWIŚNIAŁO, LATOPĘDZI… KALENDARZ TRADYCJI PORAMI ROKU SPISANY”.
- Oferta
- Protokół


2017-05-22 Wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Upowszechnianie Turystyki w Gminie Prochowice
-2017-05-22 - Oferta PTTK
- 2017-05-29 - Protokół


2017-05-12 Konkurs – wypoczynek letni
Wzór umowy
Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


2017-05-12 Konkurs - pozalekcyjne zajęcia sportowe
Wzór umowy
Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


2016-12-09 Otwarty konkurs Posiłek dla potrzebujących 2017r.
Protokół
Wyniki konkursu


2016-05-18 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

- Ogłoszenie wyniku 18.05.2016r.
-
Postanowienie nr 24-2016
- Protokół z konkursu 18.05.2016r.


2016-04-25 "Wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert"
Ogłoszenie
Oferta
Ogłoszenie o wyborze oferty


2016-04-22 Konkurs na wsparcie realizacji zadania "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"


2016-01-20 Wyniki naboru do komisji


2016-01-04 Nabór do Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach na realizację zadań pożytku publicznego na lata 2016-2020
- Zgloszenie do komisji - druk 2016-2020


2015-12-30 Wyniki konkursu – "Posiłek dla Potrzebujących w 2016 roku"


Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej adresowanej do mieszkańców miasta i gminy Prochowice i osób bezdomnych pod nazwą Posiłek dla potrzebujących 2016 rok


Wyniki konkursu – dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice


Otwarty konkurs ofert – dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice”
-wzór oferty
-wzór sprawozdania
-wzór umowy


Wyniki otwartego konkursu ofert ”Dofinasowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice“


" Protokół - wyniki z oferty na realizację zadania "Festiwal Piosenki Odrzańskiej o puchar Złotej Kani"


Burmistrz Miasta i gminy Prochowice informuje, że w dniu 13 lutego 2015r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Chór Dnia Jednego" na realizację zadania "Festiwal Piosenki Odrzańskiej o puchar Złotej Kani" .

- Zalącznik


Konkurs ofert pozalekcyjne zajecia sportowe
-wzór oferty
-wzór sprawozdania
-wzór umowy


Rozstrzygnięcie konkursu Posiłek dla potrzebujących w 2015 roku


Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej adresowanej do mieszkańców miasta i gminy Prochowice i osób bezdomnych pod nazwą „Posiłek dla potrzebujących 2015”


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje że w dniu 07 listopada 2014 wpłynęła oferta SOSP w Prochowicach na realizację zadania: "Rewitalizacja przestrzeni oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich przy Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Prochowicach.

- Zalącznik
Protokół z przeprowadzonego naboru do komisji konkursowej


Nabór do Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach na realizację zadań pożytku publicznego w 2015r.
Formularz zgłoszeniowy


Zakończenie postepowania konkursowego pozalekcyjne zajęcia sportowe


Ogloszenie o wyborze oferty


Burmistrz Miasta i Gminy prochowice ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice


Burmistrz Miasta i Gminy prochowice ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Prochowice

Zakończenie postępowania konkursowego
"Posiłek dla potrzebujących 2014"


Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej adresowanej do mieszkańców miasta i gminy Prochowice i osób bezdomnych pod nazwą „Posiłek dla potrzebujących” w roku 2014


Zakończenie postępowania konkursowego
"Posiłek dla potrzebujących 2013"


"Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej adresowanej do mieszkańców miasta i gminy Prochowice i osób bezdomnych "Posiłek dla potrzebujących" w w 2013 roku"


Zakończenie postępowania konkursowego "Posiłek dla Potrzebujących 2012"


 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2014-11-04 09:20:15
ostatnia modyfikacja: Administrator 2019-01-04 11:04:28 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254414