Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rewitalizacja:
Ogłoszenia 2011r.

Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice – streszczenie w języku niespecjalistycznym.


OGŁOSZENIE

Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 9 "Miasta"

Działanie 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego

"Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10
tys. mieszkańców"


Załączniki:

1.       Ogłoszenie

2.       Załącznik nr 1 - Obszar rewitalizowany

3.       Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o wpisanie projektu do LPR

4.       Wniosek o wpisanie projektu do LPR (formularz aktywny)


Rozstrzygnięcie - 18.10.2011r.


OGŁOSZENIE

Lista Partnerów przyjętych do projektu "Rewitalizacja kamienic w mieście Prochowice" przewidzianego do wsparcia w ramach RPO WD na lata 2007-2013 Priorytetu 9 "Miasta" Działania 9.2 "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców"


1. Lista rankingowa Partnerów po aktualizacji kosztów i zakresu zadań przyjętych do projektu.
2. Lista Partnerów przyjętych do realizacji projektu.
3. Lista rezerwowa Partnerów przyjętych do projektu.


OBWIESZCZENIE
14.12.2011r.

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE o przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


1. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice
2. Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE

w sprawie przyjęcia oraz możliwości zapoznania się z treścią Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Uchwała Nr XXII/125/2012r. Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Prochowice.
2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Prochowice.
3. Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice.

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2011-09-07 14:05:39
ostatnia modyfikacja: Administrator 2012-05-14 09:44:21 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254397