Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory do organów samorządu terytorialnego - 21.11.2010r.

Zarządzenia wyborcze:

Zarządzenie Nr 325/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 4 października 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach utworzonych na obszarze miasta i gminy Prochowice w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 323/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 334/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010r.


Pliki do pobrania:

Ważna informacja dla pełnomocników Komitetów Wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych z dnia 21 listopada 2010r.

Informacja - wybory 21 listopada 2010r.

Komunikat państwowej komisji wyborczej z dnia 22 września 2010 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
Załącznik: Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
Załącznik: Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
Załącznik: Oświadczenie osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego wyborców
Załącznik: Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika
Załącznik: Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa
Załącznik: Wzór wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa

Obwieszczenie Burmistrza z 22 września 2010r. o okręgach wyborczych, ich himerachi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2010r.


Miejsko-Gminna Komisja Wyborcza w Prochowicach 

Skład Osobowy Komisji

Siedziba Komisji i dyżury

OBWIESZCZENIE Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Prochowicach z dnia 29 października 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Prochowicach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających z dnia 27 lutego 2011r.

Uchwały Komisji:

Uchwała nr 8/2010 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Prochowicach z dnia 18 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr 7 /2010 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Prochowicach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w mieście

Uchwała Nr 6 /2010 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Prochowicach z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

Uchwała Nr 1/2010 w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Prochowicach

Uchwała nr 2/2010 w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w ProchowicachKomunikaty

Komunikat o publicznym losowania składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Prochowicach 

KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

Komunikat o publicznym losowania składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Prochowicach


Zgłaszanie kandydatów

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na radnych oraz zgłaszaniu kandydatów na wóta, burmistrza i przezydenta miasta w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010r.

Wykaz popierających listę kandydatów na radnego ( minimum 25 osób)

Zgłoszenie listy kandydatów na radnego

Oświadczenie kandydata na radnego o zgodzie na kandydowanie

Zgłoszenie kandydata na burmistrza

Oświadczenie kandydata na burmistrza

Informacja PKW o oświadczeniu lustracyjnym

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o oświadczeniu lustracyjnym


Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobuzgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad
dzielnic m.st. Warszawy.

Wzór : Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Wzór: Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie z głaszania kandydatów na członków obwodowych komisj i wyborczychWybory uzupełniające w okręgu wyborzczym nr 5

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2010-09-22 10:36:01
ostatnia modyfikacja: Administrator 2011-03-03 14:11:22 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254454