Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rewitalizacja:
Ogłoszenia 2010r.

2010-10-05

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

 

Zawiadamia że Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  31 sierpnia 2010 roku  , został przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Prochowice. Przyjęty dokument jest dostępny na stronie internetowej www prochowice. com, zakładka rewitalizacja, oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice przy ul.Rynek 1,59-230 Prochowice w pokoju nr 1 (w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30).

Dane o przyjętym dokumencie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 2010/D/1/28, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Prochowice wraz z podsumowaniem, wykonanym na podstawie art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zostały przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
2010-04-01

Wniosek Rewitalizacyjny


2010-05-13

"Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców"


2010-07-21

"Lokalny program Rewitalizacji i Prognoza dla LPR"

-Załącznik 1

-Załącznik 2


21.07.2010

Ogłoszenie Burmistrza Prochowic

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2010-04-06 07:48:06
ostatnia modyfikacja: Administrator 2011-09-07 14:05:53 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254509