Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Z A R Z Ą D Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW


INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 182 § 5 Kodeksu Wyborczego).
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.
Kandydatami na członków obwodowych komisji mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych należy dokonywać najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 2 maja 2014r.


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego


ZARZĄDZENIE Nr 416/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


ZARZĄDZENIE Nr 396/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


Polecamy strony:

www.pkw.gov.pl

www.euro.wybory-pl.com

EUROPA - Portal Unii Europejskiej  www. europa.eu/index_pl.htm

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2009-04-27 08:54:43
ostatnia modyfikacja: Administrator 2014-05-06 12:52:05 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254499